News -

Młodzieżowa stolica Europy 2021

Europejskie Forum Młodzieży szuka kandydatów na Młodzieżową Stolicę Europy 2021. Może nią zostać miasto, które przedstawi ambitny program wzmacniania i wspierania młodzieży.


Miano Młodzieżowej Stolicy Europy miasto otrzymuje na jeden rok, podczas którego ma realizować młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym. Inicjatywa ma przyczynić się do rozwoju nowych pomysłów i innowacyjnych projektów, dzięki którym wzrośnie aktywne uczestnictwo młodych ludzi w społeczeństwie. Pierwszą Młodzieżową Stolicą Europy był Rotterdam. W 2017 roku tytuł ten dzierży Varna.

Aplikacje mogą składać władze lokalne (miasta lub grupy miast, metropolie, aglomeracje) z krajów Unii Europejskiej i należące do Rady Europy. Pierwszy termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 lutego 2018 roku (opłata aplikacyjna wynosi 300 euro).

Więcej informacji można znaleźć w bazie grantów Eurodesk Polska i na stronie organizatora.

stopka strony