News -

Młodzieżowe priorytety polskiej prezydencji

"Młodzież i świat” - taki będzie młodzieżowy priorytet polskiej prezydencji w UE. Jego główny cel to promocja i wzmacnianie współpracy młodzieży z UE z jej rówieśnikami z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu - o młodzieżowych priorytetach polskiej prezydencji pisze Klaudia Wojciechowska z Ministerstwa Edukacji Narodowej. A my w naszej comiesięcznej sondzie pytamy internautów, co o tym sądzą


Promocja i wzmocnienie współpracy młodzieży z UE z jej rówieśnikami z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu będzie jednym z celów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Odnowione ramy współpracy z młodzieżą nadały europejskiej polityce młodzieżowej nowy kształt. Od 2010 r. wspólne cele tej polityki są realizowane w 18-miesięcznych cyklach przez trzy kolejne prezydencje, a zasadą stał się dialog z młodymi Europejczykami. Zmiany mają zapewnić bardziej spójną, efektywną i dostosowaną do potrzeb realizację celów. Polska zakończyła pierwsze konsultacje priorytetów prezydencji z partnerami z Danii i Cypru, Komisją Europejską oraz Europejskim Forum Młodzieży. Konsultacje odbyły się również na poziomie krajowym – z organizacjami pozarządowymi pracującymi z młodymi ludźmi. Co z nich wynikło?
Podczas polskiej prezydencji realizowany będzie priorytet „Młodzież i świat”. Jego głównym celem będzie promocja i wzmacnianie współpracy młodzieży z UE z jej rówieśnikami z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu. Region ten, pomimo sąsiedztwa z Unią Europejską, „słynie” z wielu barier w mobilności młodych ludzi, ale także tych odnoszących się do aktywności obywatelskiej. W Polsce również przez wiele lat mobilność była tylko przywilejem, co czyni z nas wiarygodnego partnera dla młodzieży ze Wschodu.
Przyjęty priorytet będzie realizowany poprzez usystematyzowany dialog z młodzieżą. Będzie też dyskutowany podczas wrześniowej konferencji w Warszawie. Wezmą w niej udział przedstawiciele ministerstw ds. młodzieży oraz młodzi ludzie z UE, krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji. Polska przewiduje również, że podczas prezydencji Komisja Europejska ogłosi projekt decyzji w sprawie nowego programu dla młodzieży, co zapoczątkuje negocjacje na poziomie europejskim. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy mieli okazję korzystać z programu „Młodzież w działaniu” i są przekonani, że przynosi on korzyści. Podsumowaniem wszystkich działań będzie przyjęcie rezolucji Rady na temat wschodniego wymiaru mobilności młodzieży i rekomendacji na temat uznawalności wyników uczenia się nieformalnego i pozaformalnego.
Klaudia Wojciechowska jest Naczelnikiem w Departamencie Młodzieży i Organizacji Pozarządowych MEN
Artykuł ukaże się w trzecim numerze kwartalnika „Europa dla Aktywnych
stopka strony