News -

Nagrody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych

W związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 Komisja Europejska postanowiła przyznać Nagrody Europejskiego Roku 2012. Ich celem jest wyróżnienie organizacji i osób indywidualnych wspierających aktywność seniorów w swoich działaniach.


W związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 Komisja Europejska postanowiła przyznać specjalne nagrody. Ich celem jest wyróżnienie organizacji i osób indywidualnych wspierających aktywność seniorów.

Nagrody Europejskiego Roku 2012 zostaną przyznane w sześciu kategoriach:
  - Miejsca pracy dla osób w każdym wieku – dla pracodawców, związków zawodowych i organizacji non-profit, promujących tworzenie lepszych warunków pracy dla starszych pracowników;
  - Środowiska przyjazne starzeniu – dla władz lokalnych i regionalnych, tworzących warunki przyjazne dla seniorów (lokalne inicjatywy, dostępne i przeciwdziałające wykluczeniu, które ułatwiają starzenie się i poprawiają jakość życia wszystkich pokoleń);
  - Przedsiębiorca społeczny – dla przedsiębiorców społecznych, promujących aktywne starzenie się i solidarność międzypokoleniową.
  - Relacje na temat starzenia się i stosunków międzypokoleniowych – dla dziennikarzy (prasowych, radiowych i telewizyjnych), których praca przyczynia się do lepszego zrozumienia wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństw i sposobów reagowania na nie.
  - Wyzwanie życia – dla przedstawicieli młodszego pokolenia, którzy zechcą opowiedzieć historię aktywnego seniora oraz jego osiągnięć zawodowych lub i godnego odnotowania wkładu w życie rodziny lub społeczności.
  - Generations@school – dla najbardziej kreatywnych projektów międzypokoleniowych, zrealizowanych w ramach inicjatywy „generations@school” od marca do 30 czerwca 2012 r.
Zgłoszenia nadsyłać można poprzez formularz internetowy w dowolnym z oficjalnych języków Unii Europejskiej. Opisywana praca lub działalność powinna być realizowana na terenie UE, Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu. Aplikacje dłuższe niż 3000 znaków powinny zawierać streszczenie na maksimum 500 znaków. Zgłoszenia w formie materiałów audiowizualnych dłuższe niż 6 minut powinny zawierać podsumowanie o długości maksymalnie 1,5 minuty. Nagrania powinny być umieszczone w serwisie YouTube lub Vimeo, a link do nich zawarty w zgłoszeniu.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy obywatele UE – nie dotyczy to kategorii „generations@school”. Finaliści z każdej z kategorii zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia Nagród Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych, która odbędzie się w listopadzie w Brukseli.

Więcej szczegółów – m.in. terminy nadsyłania zgłoszeń – znaleźć można na stronie:
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&;langId=en
stopka strony