News -

Noc Naukowców - konkurs o granty

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie działań w ramach Nocy Naukowców – akcji programu Maria Skłodowska-Curie, wchodzącego w skład inicjatywy Horyzont 2020 (program „Excellent science").
Noc Naukowców to cykl imprez organizowanych w całej Europie w ostatni piątek września. Tym razem - po raz pierwszy – składane wnioski mogą dotyczyć dwóch wydarzeń, z których jedno planowane będzie na rok 2014 (26 września), a drugie na 2015 (25 września). Można jednak składać również aplikacje obejmujące tylko jedną Noc Naukowców.

Celem wydarzeń jest przybliżenie szerszej publiczności pracy naukowców i zwiększenie wiedzy na temat działań badawczych i rozwojowych, tak by naukowcy mogli cieszyć się większym uznaniem społeczeństwa. Chodzi również o podkreślenie znaczenia badań dla codziennego życia Europejczyków oraz zachęcenie młodych ludzi do rozpoczynania karier naukowych.

Organizowane wydarzenia powinny być skierowane do szerokiej publiczności, o różnym poziomie wiedzy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów. Inicjatywy mogą łączyć w sobie aspekty edukacyjne i rozrywkowe, szczególnie jeśli będą skierowane do młodej publiczności. Mogą też przybierać różne formy: eksperymentów praktycznych, pokazów naukowych, symulacji, debat, gier, konkursów i quizów.

Każdy wniosek musi przewidywać utworzenie co najmniej jednego punktu informacyjnego o Unii Europejskiej (tzw. European corner). Naukowcy powinni brać aktywny udział w przedsięwzięciu, bezpośrednio współpracując z publicznością. Powinni też promować perspektywę europejską oraz równość płci w dziedzinie badań i innowacji. Mile widziane jest zaangażowanie naukowców – beneficjentów programu Horyzont 2020, w tym akcji programu Marie Skłodowska-Curie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się (samodzielnie lub - jest taka potrzeba – w ramach partnerstw lokalnych, regionalnych lub międzynarodowych) wszelkie osoby prawne zarejestrowane w państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 4 marca 2014 r.

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-night-2014.html#tab2
stopka strony