Oblicza Erasmusa+

Najnowsza publikacja FRSE podsumowuje siedem lat działalności największej inicjatywy edukacyjnej UE.


Pierwsza część dwutomowej publikacji podsumowującej mijającą perspektywę Erasmus+ prezentuje efekty programu oczami beneficjentów, którzy w latach 2014–2020 realizowali projekty w całej Polsce. Wywiadom towarzyszą opisy osiągnięć każdego z pięciu sektorów Erasmusa+ oraz programów i inicjatyw mu towarzyszących. Przykłady dobrych praktyk omówione w książce pokazują różne sposoby korzystania z funduszy największego edukacyjnego programu w Europie, który przyczynił się do zmiany oblicza polskiej edukacji oraz do wzrostu kluczowych kompetencji zarówno wśród uczniów, studentów, dorosłych uczących się, jak i wśród nauczycieli, wykładowców i trenerów.

W publikacji nie zabrakło także eurodeskowych akcentów: o Akcji 3. w sektorze młodzieży opowiada krakowska konsultantka, Barbara Moś z Europe4Youth, z kolei o Eurodesku, jako o inicjatywie wspierającej, można przeczytać na str. 76.

Publikacja dostępna jest tutaj.

#erasmus+    #wymiany    #mlodziez

stopka strony