News -

Poznaj swoje szanse!

Sieć Erasmus Student Network opublikowała przewodnik opisujący szanse stojące przed młodymi ludźmi myślącymi o wyjeździe za granicę.


Publikacja adresowana jest głównie do studentów Erasmusa. Obok informacji na temat możliwości studiowania i odbywania staży w krajach UE, zawiera również przegląd praw i obowiązków młodych ludzi korzystających ze stypendiów programu.

W broszurze można również znaleźć informacje na temat zasad i procedur uznawalności zdobytego za granicą wykształcenia.

Publikacja dostępna jest pod adresem:
http://bit.ly/ZhUlJI

stopka strony