Raport: Młodzi kształtują politykę europejską

Rada Europy wydała publikację na temat najnowszych polityk młodzieżowych realizowanych w krajach europejskch. 


Pierwszy podręcznik polityki młodzieżowej powstał w 2009 r. Dziś wiemy znacznie więcej o krajowej i europejskiej polityce młodzieżowej, roli badań, udziale młodych ludzi oraz monitorowaniu i ewaluacji polityki młodzieżowej. 

Podręcznik umieszcza politykę młodzieżową w kontekście polityki publicznej i rozważa złożony, cykliczny charakter kształtowania polityki, łącząc zdobytą w ciągu ostatnich 15 lat wiedzę z wynikami debat na ten temat. 

Publikacja tematycznie skupia się bardzo konkretnie na tych obszarach polityki młodzieżowej, które zostały sformułowane i rozwinięte poprzez budowanie konsensusu europejskiego – uczestnictwo, informacja, wolontariat, włączenie społeczne, dostęp do praw, praca z młodzieżą, mobilność i cyfryzacja. 

Raport dostępny jest tutaj.

#Polityka    #Młodzież    #publikacja

stopka strony