News -

Regiony Europy 2014

Zastanawiasz się, jak twój region radzi sobie na tle innych w Unii Europejskiej? Teraz możesz sprawdzić fakty.


W nowej publikacji Eurostatu zebrano dane statystyczne dotyczące różnych dziedzin życia i funkcjonowania gospodarki. Ich porównanie daje pełniejszy obraz sytuacji w poszczególnych regionach niż dane gromadzone na poziomie krajowym. Lektura Rocznika pozwala też lepiej zrozumieć zróżnicowanie regionów Europy.

Publikacja obejmuje dane dotyczące 272 regionów na poziomie NUTS 2 (w tej grupie są polskie województwa) oraz cząstkowe dane dotyczące 1315 regionów na poziomie NUTS 3 (w naszym kraju są to grupy powiatów). Uwzględniono także – w miarę możliwości – regiony krajów EFTA oraz państw kandydujących. Raport zawiera też informacje pozwalające ocenić poziom życia Europejczyków w miastach i metropoliach.

Dodatkowo Eurostat udostępnił dwie interaktywne aplikacje pozwalające w atrakcyjny sposób wyświetlać i analizować dane. Są to aplikacje Regional Statistics Illustrated oraz Statistical Atlas.

Więcej informacji na stronie Eurostatu.