News -

Serbia dołączyła do krajów Erasmusa+

Serbia uzyskała status kraju Programu Erasmus+. To dobra wiadomość i dla Serbów, i dla obywateli Unii Europejskiej. Oznacza to jeszcze więcej możliwości współpracy.


Na mocy porozumienia podpisanego w Brukseli przez Mladena Šarčevicia, serbskiego ministra edukacji, oraz europejskiego komisarza Tibora Navracsicsa, Serbia przestała być krajem partnerskim Erasmusa+ i zyskała pełnoprawne członkowstwo w Programie. Oznacza to, że może partycypować w inicjatywach finansowanych ze środków Erasmusa+ na takich samych zasadach jak kraje UE oraz pozostałe kraje Programu: Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Turcja oraz Jugosławiańska Republika Macedonii. 

Odkąd Serbia została partnerem Programu Erasmus+ w 2014 roku, około 7 tys. młodych Serbów skorzystało z możliwości nauki za granicą. Na wymiany międzynarodowe w Serbii wyjechało natomiast 4,3 tys. obywateli UE.

stopka strony