News -

Strona kobiet

Walczysz o prawa kobiet? Chcesz wiedzieć, jak idzie zwalczanie dyskryminacji? Wejdź na stronę Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci


. To jedna z najmłodszych i najmniejszych agend Unii Europejskiej – powstała 21 czerwca 2010 r., a jej siedzibą jest Wilno. Instytut gromadzi informacje o dobrych praktykach w dziedzinie równości płci, buduje też internetową bazę informacji na ten temat. Ściśle współpracuje z innymi podmiotami zajmującymi się walką z dyskryminacją – m.in. organizacjami pozarządowymi i centrami badań. Stronę instytutu znajdziesz pod adresem www.eige.europa.eu
stopka strony