News -

Transport w zmieniającym się świecie

Naukowcy, którzy nie ukończyli 35. roku życia, mogą składać swoje prace badawcze na konkurs organizowany przez Międzynarodowe Forum Transportowe.
Do udziału w konkursie zaproszone są osoby prowadzące badania w instytucjach naukowych, wyższych uczelniach i firmach doradczych. Zgłaszane prace powinny dotyczyć tematu „Transportu w zmieniającym się świecie”. Przedmiotem badań mogą być wszelkie powiązania między transportem a kwestiami gospodarczymi, społecznymi, socjologicznymi, historycznymi, geograficznymi, demograficznymi i politycznymi.

Autor najlepszej pracy otrzyma 5 tys. euro oraz zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się w trakcie Międzynarodowego Forum Transportowego w niemieckim Lipsku (21-23 maja 2014 r.).

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 7 lutego 2014 r.

Dodatkowe informacje:
www.internationaltransportforum.org/2014/pdf/YRA2014call.pdf
stopka strony