News -

Twórcze spotkania: sztuka Wschodu i Zachodu

Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu wsparcie wspólnych projektów artystycznych w ramach dialogu międzykulturowego Azja – Europa.


Azjatycka Sieć Artystyczna (ANA, Arts Network Asia) i Fundacja Europa-Azja (ASEF), we współpracy z europejską siecią Trans Europe Halles (TEH), będą aktywnie promować  wymianę kulturową między Azją i Europą. Projekt ma na celu wzmocnienie dialogu międzykulturowego, zwiększenie mobilności artystów i pracowników sektora kultury oraz pogłębienie wzajemnego zrozumienia między wspólnotami kulturowymi na tych kontynentach.

Artyści, działacze kulturowi, organizacje i sieci artystyczne w Europie i Azji mogą zgłaszać wnioski projektowe do 15 sierpnia 2015 r. Program dotyczy projektów, które będą realizowane między 1 kwietnia 2015 r. a 30 listopada 2016 r. Mile widziane są projekty wielostronne angażujące partnerów z 51 krajów uczestniczących w szczytach ASEM (Asia–Europe Meeting) oraz odzwierciedlające różnorodność obu regionów.

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie znajduje się na stronach Arts Network Asia i Granty.

 

 

stopka strony