News -

Tysiące euro dla naukowców od transportu

Międzynarodowe Forum Transportowe organizuje konkurs na najlepszą pracę badawczą dotyczącą ruchu ludzi lub towarów.


Opisy swoich badań przesyłać mogą naukowcy, którzy nie ukończyli jeszcze 35. roku życia, pracujący w instytutach badawczych, szkołach wyższych lub firmach doradczych w dowolnym kraju należącym do MFT. Tematem prac powinien być „Transport dla społeczeństwa”. Do konkursu zgłaszać można również prace zbiorowe. Główna nagroda – 5 tysięcy euro zostanie wówczas podzielona między autorów. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się w Lipsku w Niemczech w trakcie Międzynarodowego Forum Transportowego 2011. Termin nadsyłania prac mija 25 lutego 2011 r. Więcej informacji na stronie www.internationaltransportforum.org/2011/pdf/YRcall.pdf oraz www.internationaltransportforum.org/2011