News -

Widzialne dzieła demokracji

Zrób zdjęcie i pokaż, że demokracja działa w praktyce! W nagrodę możesz wyjechać na największe światowe spotkanie działaczy na rzecz demokracji, uczonych, polityków i dobroczyńców.
Celem konkursu jest podkreślenie dorobku i znaczenia demokracji w codziennym życiu poprzez uwiecznienie na zdjęciu przykładu działania demokracji, młodzieży inicjującej zmiany lub powstawania ruchu na rzecz przemian w lokalnej społeczności.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 18 do 35 lat (w dniu 1 listopada 2011 r.). Szczególnie gorąco do startu zachęcane są osoby z krajów, w których demokracja jest ograniczana.

Do nadsyłanych zdjęć dołączyć należy opis – nie dłuższy niż 100 słów, wyjaśniający pomysł i powód wykonania fotografii. Prace powinny być w formacie jpeg, bmp lub gif, w każdej z kategorii zgłosić można tylko jedno zdjęcie.

Finaliści konkursu będą mogli wziąć udział w 7. Zgromadzeniu Światowego Ruchu na Rzecz Demokracji, które odbędzie się w październiku 2012 r. Zdjęcia zaprezentowane zostaną na stronie internetowej tej organizacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 listopada.

Więcej o konkursie na stronie:
http://www.wymdonline.org/contest/2011%20Photo%20Contest/Contest%20Announcement.html
stopka strony