News -

Wolontariat Harcerski - nabór trwa!

Ministerstwa Edukacji Narodowej oferuje granty na organizację szkoleń dla instruktorów harcerskich, pracujących na zasadach wolontariatu. Zgłoszenia nadsyłać można tylko do 29 kwietnia!


Szkolenia, inicjowane przez organizacje pozarządowe, powinny być prowadzone przez doświadczonych trenerów i specjalistów i obejmować młodzież ze wszystkich województw. Dodatkowo punktowane będą:
– udział uczestników niepełnosprawnych;
– doświadczenie organizatora;
– współpraca z zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju ruchu wychowawczego (w tym z organizacjami skautowskimi).

Tematyka szkoleń powinna obejmować m.in.:
– promocję działań prozdrowotnych, ekologicznych, patriotycznych i obywatelskich; 
– upowszechnianie wiedzy o różnych formach krajoznawstwa i turystyki;
– działania umożliwiające nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
– działania ukierunkowujące na aktywne włączanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne.

Zainteresowane organizacje powinny wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie MEN.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 kwietnia, termin realizacji projektów - 15 grudnia 2015 r. 

Dodatkowe informacje na stronie MEN oraz w bazie Eurodesku.

stopka strony