News -

Zadanie dla fotografików

Woda, las, obywatelstwo, wolontariat – to tematy konkursu fotograficznego, organizowanego przez ICVolunteers.


Uczestnicy zgłosić mogą maksymalnie pięć zdjęć, ukazujących, jak społeczeństwo obywatelskie może przyczyniać się do budowy poczucia wspólnoty poprzez rozmaite inicjatywy i szerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska. Najlepsze prace zostaną pokazane podczas Międzynarodowej Wystawy Fotograficznej. Termin nadsyłania zdjęć mija 28 lutego 2011 r. Więcej informacji na stronie www.icvolunteers.org/index.php?what=news&id=407
stopka strony