News -

Zjednoczona Europa na tak

Eksperci Eurobarometru zaprezentowali wyniki jesiennej rundy badania. Większość Europejczyków uważa, że ich głos liczy się w UE. Rośnie również liczba osób poztywnie nastawionych do zjednoczonej Europy.


 

 

Ostatnie standardowe badanie Eurobarometru przeprowadzono w dniach 8-22 listopada 2018 roku w formie wywiadów bezpośrednich. Wzięło w nim udział 32 600 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i z krajów kandydujących.

Po raz pierwszy odkąd zadano to pytanie, większość Europejczyków zgadza się ze stwierdzeniem, że „ich głos ma znaczenie w UE” (49 proc., o 4 proc. więcej niż wiosną 2018 r.). Nie zgadza się z nim 47 proc. (o 2 proc. mniej niż wiosną 2018 r.), a 4 proc. (o 2 proc. mniej) „nie wie”. W 16 państwach członkowskich UE większość respondentów uważa, że ich głos ma znaczenie w Unii Europejskiej – najwyższe wyniki odnotowano w Danii (73 proc.), w Szwecji (71 proc.) i w Niemczech (70 proc.).

43 proc. Europejczyków postrzega UE w sposób pozytywny (o 3 proc. więcej niż wiosną 2018 r.). Jest to najlepszy wynik od jesieni 2009 r. Ponad jedna trzecia respondentów postrzega UE neutralnie (36 proc., o 1 proc. mniej niż wiosną 2018 r.), jedna piąta ma negatywny wizerunek (20 proc., o 1 proc. mniej), a 1 proc. nie ma zdania. Od ostatniego standardowego badania Eurobarometr z wiosny 2018 r. odsetek respondentów z pozytywnym wizerunkiem UE wzrósł w 17 państwach członkowskich UE – najbardziej w Szwecji (53 proc., wzrost o 11 proc.), Hiszpanii (43 proc., wzrost o 10 proc.) i Wielkiej Brytanii (43 proc., wzrost o 9 proc.).

Zaufanie do UE pozostaje na poziomie 42 proc. i jest najwyższe od jesieni 2010 r. Zaufanie przeważa w 17 państwach członkowskich UE (w porównaniu z 15 wiosną 2018 r.). Największe zaufanie mają mieszkańcy Litwy (65 proc.), Danii (60 proc.) i Szwecji (59 proc.). Zaufanie do UE jest nadal wyższe niż zaufanie do krajowych rządów i parlamentów. 42 proc. Europejczyków ufa Unii Europejskiej, a 35 proc. ufa własnym parlamentom i rządom narodowym (w obu przypadkach odnotowano wzrost o 1 proc. w porównaniu z wiosną 2018 r.).

Więcej informacji

 

stopka strony