News -

Zobacz film o konferencji w Wilnie

Interesuje cię polityka Unii wobec młodzieży? Zobacz film podsumowujący Unijną Konferencję Młodzieżową, zorganizowaną w Wilnie w dniach od 9 do 12 września 2013 r.
Film przedstawia najważniejsze fragmentu siedmiu warsztatów, które odbyły się w ramach spotkania i prezentuje konkluzje przyjęte przez jego uczestników. Unijna Konferencja Młodzieżowa była elementem Usystematyzowanego Dialogu z młodzieżą – poświęcono ją wypracowaniu konkretnych rozwiązań służących lepszej integracji młodzieży, w szczególności osób, które nie uczą się, nie szkolą i nie pracują (NEETs).

W konferencji wzięło udział ponad 250 osób z 28 krajów członkowskich UE.

Film dostępny jest pod adresem:
www.youtube.com/watch?v=0UUaV3baSrE ‎
stopka strony