Granty – wymiana wiedzy

– nowy program – aktualizacja opis bazy 35 grantów
GrantSortuj malejąco Fundator Deadline
Bezpieczniejszy internet (PL0010000372)
Program promuje bezpieczne korzystanie z internetu i innych technologii komunikacyjnych, edukuje użytkowników, przede wszystkim dzieci, rodziców i opiekunów, zwalcza nielegalne treści i szkodliwe zachowania w internecie, takie jak poniżanie i zastraszanie
Komisja Europejska – Dyrekcja ds.Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Czekamy na nowy termin
Erasmus dla młodych przedsiębiorców (PL0010000303)
Współfinansowany przez UE transgraniczny program wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się za granicą od doświadczonych przedsiębiorców, prowadzących małe firmy
Komisja Europejska - EASME Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Edukacja szkolna – Wyjazdy kadry (PL0010000306)
Dofinansowanie wyjazdów nauczycieli i kadry edukacyjnej na nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo w kursach i szkoleniach – w szkołach, organizacjach i przedsiębiorstwach za granicą
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – konsorcja i sieci (PL0010000275)
Granty na tworzenie i rozwój konsorcjów złożonych z podmiotów z różnych krajów (instytucji szkolnictwa wyższego, centrów doskonałości, wydziałów, zespołów, ekspertów indywidualnych itp.), zajmujących się badaniami nad Unią Europejską oraz na wzmocnienie istniejących sieci wspierających dotyczących tematyki Unii Europejskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Kształcenie zawodowe – Wyjazdy kadry: nauczanie i szkolenia (PL0010000349)
Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia zawodowego na staż i praktyki zawodowe lub prowadzenie kursów i szkoleń w partnerskiej organizacji za granicą
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja szkolna (PL0010000330)
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 31-03-2016
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – kształcenie zawodowe (PL0010000328)
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze kształcenia zawodowego i szkoleń, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji
Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 31-03-2016
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (PL0010000304)
Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Sport - Współpraca partnerska (PL0010000588)
Unijny, międzynarodowy program współpracy organizacji i instytucji wspierający działania zapobiegające negatywnym zjawiskom w sporcie oraz promujący i upowszechniający pozytywne wartości i aspekty edukacyjne związane ze sportem
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 21-01-2016
Erasmus+ Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim (PL0010000295)
Dofinansowanie dla europejskich organizacji pozarządowych lub sieci realizujących projekty w obszarze kształcenia i szkolenia lub młodzieży
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
EureleA - europejska nagroda e-learning (PL0010000381)
Nagroda za najlepsze rozwiązania w dziedzinie elektronicznych kursów szkolących i doskonalących.
ICE – Instytut edukacji Komputerowej Uniwersytet w Karlsruhe Czekamy na nowy termin
Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego (PL0010000388)
Konkurs dla młodzieży poświęcony wydarzeniom w UE, integracji i kwestiom dotyczącym tożsamości europejskiej.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne 25-01-2016
Fundusz na rzecz mobilności młodzieży (PL0010000397)
Fundusz ustanowiony przez Międzynarodowy Związek Kolei (IUR) i Radę Europy, który ma celu dofinansowywanie podróży młodzieży defaworyzowanej.
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży Stały nabór
Global Intern (PL0010000310)
Program, w którym młodzi ludzie mają szansę odbyć staż w trzech różnych miejscach globu
EF Education First Czekamy na nowy termin
Granty dla organizacji ekologicznych (PL0010000543)
Program wspólnotowy wspierający organizacje pozarządowe działające aktywnie na rzecz ochrony środowiska i działające na rzecz realizacji polityki i prawodawstwa wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska w różnych regionach Europy.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Środowiska Czekamy na nowy termin
Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe (PL0010000385)
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016
Inteligentny Start (PL0010000127)
Program wspiera polskich studentów i absolwentów mieszkających na stałe poza granicami kraju – którzy swoje studia odbywają bądź ukończyli za granicą – w podejmowaniu staży i praktyk w polskich przedsiębiorstwach rozwijających zagraniczną działalność oraz polskie przedsiębiorstwa, rozwijające się na europejskich rynkach.
Fundacja Inteligentny Start Stały nabór
INTERREG IVC - współpraca terytorialna (PL0010000409)
Program INTERREG IVC wspiera współpracę regionów w Europie. Umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Ma dwa priorytety: 1) innowacje i gospodarka oparta na wiedzy; 2) środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej Czekamy na nowy termin
Międzynarodowa Szkoła letnia w USA (PL0010000561)
Tygodniowa Szkoła Letnia dla młodych ludzi z całego świata, organizowana przez Sojusz Cywilizacji ONZ (UNAOC) we współpracy z Education First.
United Nations Alliance of Civilizations Czekamy na nowy termin
Mobilność kadry edukacyjnej (PL0010000169)
Mobilność umożliwia przedstawicielom szeroko rozumianej kadry edukacyjnej udział w zagranicznych kursach, seminariach, praktykach, stażach, wizytach studyjnych oraz innych formach szkoleń.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Czekamy na nowy termin
Odkryj e-wolontariat (PL0010000215)
Konkurs grantowy dla instytucji, organizacji i grup nieformalnych, które chcą w sieci zrobić ciekawy projekt społeczny i wciągnąć, zaangażować internautów.
Fundacja Dobra Sieć, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Pestalozzi - warsztaty dla nauczycieli (PL0010000457)
Program szkoleniowy dla kadry nauczycielskiej; umożliwia nauczycielom, wizytatorom, kuratorom i metodykom z 48 państw uczestnictwo w seminariach naukowych.
Rada Europy Stały nabór
Polsko-Izraelska wymiana młodzieży (PL0010000233)
Międzykulturowe Spotkania Młodzieży: program edukacyjny dla studentów z Polski i Izraela składający się z dwóch części – projektu edukacyjno-artystycznego w Polsce i stypendium na Uniwersytecie w Tel Awiwie
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Czekamy na nowy termin
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży (PL0010000249)
Dotacje na projekty wspierające polsko-litewską współpracę młodzieży.
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży (PL0010000203)
Program dofinansowujący wymiany młodzieżowe odbywające się na terenie Polski, umożliwiający wzajemne poznawanie się młodych Polaków i Ukraińców.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Praktyki Banku Światowego (PL0010000489)
Długoterminowy program praktyk Banku Światowego przeznaczony dla młodych ludzi, którzy pasjonują się tematyką światowego rozwoju i mają zadatki na przyszłych światowych liderów.
Bank Światowy Czekamy na nowy termin
Program dla ekonomistów: Visiting Fellows (PL0010000497)
Krótkoterminowe wizyty wybitnych ekonomistów z całego świata w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Spraw Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN), których celem jest prezentacja pracy badawczej i dyskusja na tematy związane z europejską unią gospodarczą i walutową.
Komisja Europejska - Dyrekcja do Spraw Gospodarczych i Finansowych Czekamy na nowy termin
Program stypendialny Bogliasco (PL0010000492)
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura, filologia klasyczna, taniec, film lub video, historia, architektura krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, teatr, sztuka wizualna
Fundacja Bogliasco 15-04-2016
Programy szkoleniowe UE - Japonia (PL0010000504)
Szkolenia, ktore podnoszą umiejętności pracowników firm europejskich; mogą mieć formę prowadzenia badań oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu biznesu
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Stosunków Zewnętrznych Czekamy na nowy termin
SCOPE - praktyki dla studentów medycyny (PL0010000009)
Program SCOPE umożliwia studentom wydziałów lekarskich wyjazd na miesięczne praktyki wakacyjne do wielu zakątków świata.
IFMSA Stały nabór
UE - Kanada: współpraca w edukacji i młodzieży (PL0010000499)
Program współpracy między Unia Europejską a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Uniwersytet letni AEGEE (PL0010000539)
Summer Universities to obozy, na których oprócz zdobywania wiedzy na temat innego kraju, kultury i języka, uczestnicy świetnie się bawią.
AEGEE Europe - Europejskie Forum Studentów Czekamy na nowy termin
Wizyty w instytucjach UE (PL0010000498)
Program wizyt studyjnych w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu dla młodych liderów z państw spoza Unii Europejskiej.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne Stały nabór
Współpraca Transgraniczna Polska-Czechy (PL0010000259)
Dofinansowanie na projekty współpracy społeczno-gospodarczej pogranicza polsko-czeskiego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Czekamy na nowy termin
Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia (ICI ECP) (PL0010000406)
ICI ECP ma na celu lepsze poznanie się obywateli UE i obywateli Australii, Japonii i Korei oraz poprawę zasobów ludzkich w tych państwach.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin