TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

  • ul. Ks. R. Jaworskiego 3
  • 09-100 Płońsk

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku (zwane dalej kołem) powstał w 1986 r. z inicjatywy grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Płońska i powiatu płońskiego, jako terenowa jednostka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zrzeszająca rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi.

Głównym celem powołania koła jest:
- wszechstronna pomoc i dbanie o swoich podopiecznych
- wymiana doświadczeń
- pomoc rodzinom
- dążenie do integracji ze sprawnymi rówieśnikami poprzez udział w życiu społecznym i kulturalnym.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.