Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Główny

  • ul.Tamka 37/2
  • 00-355 Warszawa

Zadaniem LOP jest ochrona przyrody oraz otaczanie jej opieką, oddziaływanie środkami prawnymi na instytucje, podmioty gospodarcze i osoby nie przestrzegające obowiązujących przepisów i zasad ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego. LOP inspiruje i popiera wszelkie formy działalności publicznej w kreowaniu i wdrażaniu zasad ekorozwoju.

The Nature Preservation League (LOP)
The aims of LOP include nature preservation and protection. LOP uses all legal measures available to pressurise institutions and individuals breaking the laws and regulations on the protection of nature. The League supports all public activities implementing the ideas of eco-development.