Fundacja Dziecięce Listy do Świata, Ogólnopolskie Forum na Rzecz Praw Dziecka

  • ul. Brodzińskiego 1
  • 30-506 Kraków
  • telefon: 12 / 642-12-30
  • fax: 12 / 642-12-30

Misją Fundacji jest upodmiotowienie dziecka oraz udział w tworzeniu systemu pomocy dzieciom w Polsce. Fundacja prowadzi szkolenia w zakresie komunikacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, treningu twórczego myślenia, działalności organizacji pozarządowych dla liderów i członków organizacji pozarządowych reprezentujących sektor socjalny i edukacyjny, trenerów, animatorów pracy z dziećmi i młodzieżą.

The mission of the Foundation is to take part in the creation of a system assisting children in Poland. The Foundation runs training courses on communication, mediation, problem solving and creative thinking for leaders and members of NGOs, trainers and youth workers.