Dolnośląskie Forum Środowiska Kulturowego - Millennium

  • Kowalska 58 lok. 28
  • 51-424 Wrocław
  • telefon: 71 345 67 82, 602 358 309
  • email: dfskm@wp.pl

Organizacja działa na rzecz ochrony i propagowania wartości kulturowych i tradycji Dolnego Śląska; organizuje sesje naukowe, zjazdy, seminaria poświęcone środowisku kulturowemu, geograficznemu i historii Dolnego Śląska.

The Silesian Forum of Cultural Environment - Millennium
The organisation protects and promotes the cultural values and tradition of Lower Silesia; organises symposiums, conventions and seminars on the culture, geography and history of Lower Silesia.