Ministerstwo Środowiska

  • ul.Wawelska 52/54
  • 00-922 Warszawa

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Biuro Kadr i Szkoleń - Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego realizuje program praktyk i staży dla studentów i absolwentów wyższych uczelni.

Dostępne granty