Fundacja Partners Polska

  • ul. Dobra 22/24 lok 15
  • 00-388 Warszawa

Misją Fundacji jest budowanie zrozumienia między ludźmi, społeczeństwami i kulturami. Statutowym celem Fundacji jest propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów, w tym rozwoju mediacji w Polsce, wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji oraz działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy.

Fundacja prowadzi cztery główne programy służące realizacji misji:
- Dialog i zrozumienie między ludźmi: program mediacyjny i program konsultacji oraz debat obywatelskich.
- Współpraca rozwojowa, w tym inicjatywy na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i ekonomicznego kobiet oraz rozwoju edukacji w krajach Globalnego Południa.
- Edukacja globalna, której celem jest budowanie w Polsce zrozumienia dla potrzeb i różnorodności ludzi z innych stron świata.
- Promocja nauki i jej osiągnięć jako warunku rozwoju społeczeństw.
Fundacja realizuje projekty dla szkół i młodzieży, organizuje szkolenia dla instytucji i organizacji, prowadzi Centrum Mediacji Partners Polska.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u Fundacji.