Włoski Instytut Kultury

  • ul. Marszałkowska 72
  • 00-545 Warszawa

Włoski Instytut Kultury w Warszawie, oficjalna placówka Państwa Włoskiego, ma za zadanie promocję i popularyzację języka i kultury włoskiej w Polsce poprzez organizację wydarzeń kulturalnych w celu wsparcia wymiany poglądów, rozpowszechniania sztuki i nauki.

Instytuty załatwiają (we współpracy z konsulatami włoskimi) takie sprawy, jak np. zapisy obywateli obcych do włoskich szkół i uczelni wyższych, nostryfikacje we Włoszech dyplomów uczelni zagranicznych, przyznawanie stypendiów oraz pobytów związanych z badaniami naukowymi itp.

Instytut organizuje koncerty, odczyty, promocje książek, przedstawienia teatralne, projekcje filmowe, wystawy itp. Instytut w Warszawie oferuje interesantom następujące usługi:
- kursy języka włoskiego i kultury włoskiej prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli i nativespeakerów;
- dwie roczne sesje egzaminów w celu uzyskania zaświadczenia o znajomości języka włoskiego jako języka obcego;
- bibliotekę włoską do dyspozycji uczniów i osób zapisanych w celu przeglądania i wypożyczania książek, płyt CD, DVD oraz włoskiej prasy;
- serwis informacyjny i gromadzenie materiałów o Włoszech w zakresie kultury. .

Południowe tereny Polski podlegają Włoskiemu Instytutowi Kultury w Krakowie