Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

  • ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice)
  • 44-100 Gliwice

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą bilateralną organizacją, pierwszym polskim związkiem stowarzyszeń, w którego skład wchodzą organizacje polskie i niemieckie. Celem działalności Domu jest rozwój stosunków polsko-niemieckich. Przy Domu działa Centrum Europejskie.

The House for Polish-German Co-operation
The first bilateral organisation and the first Polish union which has succeeded in gathering together a number of Polish and German non-profit organisations and institutions aimed at consolidating Polish-German co-operation on an equal-partnership basis. There is "European centre" operating within the House structure.