Krajowe Centrum ds. AIDS

  • ul. Samsonowska 1
  • 02-829 Warszawa

Krajowe Centrum ds. Aids jest ogólnopolską, rządową instytucją odpowiedzialną za realizację zadań związanych z profilaktyką zakażeń HIV, opieką nad żyjącymi z wirusem i chorymi na AIDS w Polsce; Centrum podejmuje również działalność edukacyjną.

The National AIDS Centre
The National AIDS Centre is a governmental institution responsible for HIV prevention programmes and the care of people with HIV and AIDS in Poland. It also undertakes educational activities.