Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL

  • ul. Mariacka 1
  • 40-145 Katowice

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa od 1990 roku. Od początku istnienia realizuje podstawową misję Fundacji wspierając merytorycznie i organizacyjnie samorządy województwa katowickiego i częstochowskiego, a później śląskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą i ekspercką stara się podnosić kwalifikacje pracowników administracji samorządowej, kształci liderów lokalnych i radnych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.