Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

  • ul. Kuźnicza 29a
  • 50 - 138 Wrocław

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka powstało w celu wspierania rozwoju dzieci, ich kreatywności i potencjału twórczego, poprzez kontakt ze światem sztuki i różnorodne działania artystyczne. Warsztaty, zajęcia plenerowe i kolonie organizowane przez Centrum prowadzą artyści i wykwalifikowani pedagodzy. Centrum realizuje wiele projektów. WCTD patronuje działaniom charytatywnym, realizuje międzynarodowe integracyjne projekty teatralne, uczestniczy w budowaniu tożsamości lokalnej młodych, wspiera merytorycznie pedagogów pracujących artystycznie z dziećmi, współpracuje z ośrodkami edukacyjnym w kraju i za granicą.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Wroclaw Centre for Children's Creativity
The Wroclaw Centre for Children's Creativity was established to develop children's creative personalities by means of theatre, movement, music and fine arts. The centre runs workshops, plein-air workshops and summer camps. It employs experienced pedagogues and artists.