Hojskolernes Hus - Duńskie Szkoły Folkowe

  • Hojskolernes Hus
  • Nytorv 7
  • 1450 Kobenhavn K

W duńskich szkołach folkowych nauka ma charakter nieformalny. Nie ma egzaminów, stopni i obowiązkowych zajęć. Uczniowie wybierają przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Może to być historia, sport, muzyka, fotografia, dziennikarstwo, filozofia, teatr etc. Co roku rząd duński przeznacza fundusze na stypendia dla uczniów spoza Danii. Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą mieć co najmniej 17.5 lat (w niektórych szkołach 16.5).