Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza"

  • ul. Dzika 6
  • 65-181 Zielona Góra
  • Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze to placówka wychowania pozaszkolnego zajmująca się edukacją o charakterze artystycznym i politechnicznym. Naszym celem jest harmonijne wychowanie młodzieży świadomej korzeni polskich i otwartej na kontakty z rówieśnikami w Europie. Realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

Placówka jest członkiem międzynarodowych sieci: Polsko-Niemiecka Sieć "Launerde Lausitz" oraz współpracuje wśród 87 organzacji z całego Świata w Federation Internationale Pours Les Echanges Educatifs D'Enfants Et D'Adolescents, koordynowana przez francuską organizację.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku RPIE.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.