Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

  • ul. 3 Maja 27/31
  • 81-364 Gdynia

GCOP to samodzielny referat Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialny za współpracę z sektorem pozarządowym. Do jednych z głównych zadań Centrum należy, przeprowadzanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promowanie działań NGO’sów wśród mieszkańców Gdyni.

Przedstawiciele organizacji znajdą w GCOP wszelkie potrzebne informacje na temat szkoleń, konferencji, wykładów, lokalne kontakty z zasobów Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych, literaturę i akty prawne przydatne w pracy organizacji, a przede wszystkim ludzi chętnych do współpracy.

Do zadań Centrum należy również koordynacja wszystkich działań wydziałów i jednostek UM Gdynia dotyczących organizacji, w tym obsługa otwartych konkursów ofert.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.