Studencka Telewizja Internetowa TVPW

  • Centrum Ruchu Studenckiego
  • ul. Waryńskiego 12, pok. A107, A106
  • 00-631 Warszawa

Telewizja jest organizacją zrzeszającą studentów wielu warszawskich uczelni.
Telewizja obsługuje wydarzenia i imprezy związane z życiem akademickim Warszawy, nierzadko obejmując nad nimi patronat medialny. Kreuje także programy autorskie, w tym cykliczne. Tworzy liczne reportaże i filmy nie zawsze osadzone w tematyce studenckiej.