Stowarzyszenie Normalne Państwo

  • ul. Łowicka 62
  • 02-531 Warszawa

Celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz budowy Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa przemyślanego, skutecznego i niedrogiego;
- troska o uczciwość i przejrzystość w życiu publicznym;
- szerzenie zasad etyki w sprawowaniu funkcji publicznych;
- ochrona praw obywatelskich;
- zwiększenie roli obywatela w życiu publicznym;
- zwiększenie aktywności obywatelskiej w życiu publicznym.

Organizuje Społeczne Warsztaty Parlamentarne dla Licealistów, Pedagogów i Studentów.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.