Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

  • Al. Warszawska 71,
  • 20-803 Lublin

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza powstała w 2000 roku w Lublinie, a od 2004 roku jest oficjalnie zarejestrowana.
Celem działań fundacji jest popularyzacja wartości kultury pogranicza, kształtowanie umiejętności odbioru tradycji lokalnych oraz budzenie i pogłębianie zainteresowań sytuacją społeczno-historyczną terenów przygranicznych. Fundacja swoje cele realizuje poprzez: organizowanie różnych przedsięwzięć edukacyjnych, społecznych, kulturalnych programów na szczeblu lokalnym i międzynarodowym związanych z tematem międzykulturowości, dialogu międzyreligijnego, np.: Dni Dobrosąsiedztwa na granicy polsko-ukraińskiej, koncerty promujące współpracę transgraniczną, warsztaty etnograficzne, konferencje, festiwale, pielgrzymki i inne.