Fundacja Inicjatyw Społecznych Plan C

  • ul. Smocza 4a lok. 11
  • 31-069 Kraków

Fundacja "Plan C" wpływa na jakość życia publicznego poprzez wzmacnianie kapitału społecznego oraz podniesienie poziomu odpowiedzialności obywateli za samych siebie, wspólnoty lokalne i państwo. Fundacja wpływa również na wzmacnianie potencjału kulturowego Polski poprzez jakość swoich działań z obszaru kultury i sztuki, które to stymulują rozwój lokalnego życia społecznego. Najważniejszymi celami statutowymi fundacji, oprócz wzrostu społecznej aktywności i odpowiedzialności, są: wspieranie i promocja twórczości artystycznej oraz inicjatyw kulturalnych, profesjonalizacja trzeciego sektora oraz zacieśnienie współpracy partnerskiej w tym międzysektorowej i międzynarodowej.