Granty Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego


proo.jpg

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 2a: dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych

08.03.2021

Dotacja dla organizacji obywatelskich na działania obejmujące  kompleksowe przygotowanie do utworzenia kapitału żelaznego.... »

Fundator:  Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego »
niw.jpg

Wsparcie doraźne NGO - przeciwdziałanie skutkom covid-19

Czekamy...

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. UWAGA: W związku z wykorzystaniem dostępnej alokacji środków w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdzi... »

Fundator:  Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego »