Luksemburg: Pomocne strony

Luksemburg: Pomocne strony


Pomogą Ci

www.justarrived.lu
Witryna, która pomaga nowo przybyłym, emigrantom i pracownikom w ich codziennym życiu w Wielkim Księstwie Luksemburga.

ACEL – stowarzyszenie studenckie

Studencki przewodnik po wszystkich wydarzeniach kulturalnych, społecznych i naukowych w Luksemburgu. Stowarzyszenie pomaga również studentom w wyszukiwaniu zakwaterowania w Luksemburgu. Strona jest w języku niemieckim.

Centrum Technologii i Edukacji

Centrum świadczy usługi administracyjne i informatyczne na potrzeby Ministerstwa Edukacji oraz krajowych jednostek edukacyjnych. Strona jest w języku francuskim.

Erasmus+ Luksemburg

Agencja zajmująca się koordynacją i promocją europejskiego programu Erasmus+ oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Znajdziesz tu m.in informacje o wymianach prowadzonych w ramach programu Erasmus+. Strona dostępna jest w języku angielskim.

Europass

Jeśli planujesz szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest przedstawienie swoich umiejętności i kompetencji w jasny i uniwersalny sposób, rozpoznawalny w całej Europie. Europass to zestaw pięciu dokumentów, które ci to umożliwią. Strona dostępna jest w języku polskim.

Informacja młodzieżowa

Portal młodzieżowy, na którym dowiesz się o edukacji pozaformalnej, szkoleniach, projektach młodzieżowych itp. zarówno w Luksemburgu, jak i w całej Europie. Strona jest w języku francuskim.

Narodowy Instytut Języków

Na tej stronie możesz zapoznać się z ofertą kursów językowych prowadzonych przez Instytut. Strona jest w języku francuskim.

RESTENA – krajowa sieć edukacyjna i naukowa

Sieć teleinformatyczna łącząca ze sobą jednostki edukacyjne i instytuty badawcze. Umożliwia szybką wymianę informacji i danych naukowych, zapewnia dostęp do Internetu oraz do ogólnoeuropejskiej sieci badawczej GEANT. Strona dostępna jest w językach angielskim i francuskim.

Ambasada Luksemburga w Warszawie

Przygotowujesz się do wyjazdu do Luksemburga i masz pytania? Zajrzyj na stronę Ambasady Luksemburga w Warszawie. Dowiesz się o co warto zadbać przed wyjazdem. Strona jest w języku angielskim, ale część informacji dostępna jest także w języku polskim.

Serwis Polaków w Luksemburgu

Stowarzyszenie działające od lipca 2007 r., którego misją jest integracja społeczności Polaków w Luksemburgu oraz upowszechnianie polskiej kultury, a także dobrego wizerunku Polaka w Wielkim Księstwie Luksemburga. Strona jest w języku polskim.

Strona rządu Luksemburga

Znajdziesz tu informacje na temat ustroju politycznego Księstwa Luksemburga, wykaz ministerstw, przegląd działań rządu oraz najnowsze publikacje. Strona jest w języku francuskim.

Studia

www.cedies.public.lu
Instytucja udostępniająca informacje o szkolnictwie wyższym.

Centrum Dokumentacji i Informacji

Strona rządowa zaadresowana do licealistów oraz przyszłych i aktualnych studentów, na której dowiesz się jak wygląda system szkolnictwa w Luksemburgu. Znajdziesz tu również informacje o różnych zawodach, co może być pomocne przy wybieraniu odpowiedniego kierunku studiów. Strona jest w języku francuskim, choć część informacji jest także w języku niemieckim.  

Euraxess Luksemburg

Europejska sieć informacji i doradztwa dla naukowców szukających pracy za granicą. Znajdziesz tu m.in. ogłoszenia o wolnych miejscach na studiach doktoranckich, informacje o źródłach finansowania, a także o tym jak wygląda praca naukowa w danym kraju.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Znajdziesz tu wszelkie informacje na temat edukacji w Luksemburgu: nauce w szkołach podstawowych, średnich oraz kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych. Strona jest w języku francuskim. Informacje po niemiecku, znajdują się w osobnej zakładce.

PLOTEUS

Portal stworzony przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej dotyczący możliwości podjęcia nauki w Unii Europejskiej. PLOTEUS zawiera informacje na temat krajowych systemów edukacji i kształcenia, europejskich programów wymiany oraz dane kontaktowe jednostek odpowiedzialnych za udzielanie szczegółowych informacji.

Szkolnictwo Wyższe

Oficjalna strona francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Znajdziesz tu wszelkie ważne informacje dotyczące organizacji studiów w Luksemburgu, uczelni, zasad uznawania zagranicznych kwalifikacji oraz kwestii finansowych. Strona jest w języku francuskim.

Uniwersytet Luksemburski

W zasadzie jedyny liczący się uniwersytet działający w Luksemburgu. Oferuje studia o profilu akademickim lub zawodowym na trzech różnych wydziałach, a także programy kształcenia ustawicznego. Uniwersytet kształci również doktorantów oraz prowadzi badania naukowe. Strona dostępna jest w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Informacje na temat szkoleń zawodowych, kształcenia ustawicznego oraz możliwości przekwalifikowywania. Wejdź na stronę, aby znaleźć odpowiedni dla siebie kurs lub szkolenie. Strona jest w języku francuskim.

Informacja Młodzieżowa

Jeżeli szukasz sposobu, aby podnieść swoje kwalifikacje, wejdź na tę stronę. Znajdziesz tu m.in. zbiór linków do różnych stron internetowych na temat szkoleń i kształcenia zawodowego w Luksemburgu. Strona jest w języku francuskim.

Izba Handlowa

Szczegółowe informacje o kształceniu zawodowym, także na poziomie szkolnictwa wyższego oraz praktykach i stażach zawodowych w Luksemburgu. Strona jest w języku francuskim.

Krajowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Instytucja publiczna działająca pod nadzorem Ministerstwa Edukacji, odpowiedzialna za promowanie kształcenia zawodowego w Luksemburgu. Strona dostępna jest w językach: angielskim, francuskim I niemieckim.  

Ministerstwo Edukacji

Strona rządowa przedstawiająca szczegółowe informacje na temat programów kształcenia zawodowego i ustawicznego w Luksemburgu. Strona jest w języku francuskim.

Wsparcie finansowe

Stypendia i pożyczki rządowe

Strona, na której znajdziesz informacje o stypendiach i pożyczkach rządowych na studia w Luksemburgu. Żeby móc ubiegać się o wsparcie należy spełniać określone kryteria odnośnie obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Szczegółowe warunki, w języku francuskim, znajdują się na stronie.  

Uniwersytet Luksemburski

W Luksemburgu wsparcie finansowe na studia można uzyskać również z prywatnych fundacji i różnego rodzaju instytucji. Ich listę znajdziesz na stronie Uniwersytety Luksemburskiego.

Praca dla studenta

Jobs Youth

Studiujesz i chcesz zacząć zarabiać jednocześnie zdobywając doświadczanie zawodowe? Tu znajdziesz oferty pracy i staży zaadresowane właśnie do studentów. Strona jest w języku francuskim.

Euraxess Luksemburg

Europejska sieć informacji i doradztwa dla naukowców, którzy poszukują pracy za granicą. Znajdziesz tu m.in. ogłoszenia o wolnych miejscach pracy, a także informacje o tym jak wygląda praca naukowa w danym kraju. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Job Finder

Szukasz pracy w finansach, bankowości, handlu, czy informatyce? Zajrzyj na stronę Job Finder, aby przeglądać najnowsze oferty w tych oraz w wielu innych branżach. Zarejestruj swoje CV online i stań się widoczny/a dla pracodawców. Strona dostępna jest w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) oferuje studentom polskich uczelni wyższych, głównie kierunków technicznych, wyjazd na płatne praktyki do jednego z ponad 80 krajów świata, w tym także do Luksemburga. Link odnosi do strony polskiej.

#eurostudia #luksemburg #praca

Data utworzenia:

stopka strony