eurostudia • Szwecja

Pomocne strony


Pomogą ci

Egzamin z języka szwedzkiego
Jeśli planujesz studiować w języku szwedzkim, posiadanie dowodu znajomości tego języka może być korzystne lub wręcz wymagane. Egzamin TISUS (Test in Swedish for University Studies) uznawany jest przez szwedzkie uczelnie jako dowód znajomości języka szwedzkiego na poziomie pozwalającym podjęcie nauki w tym języku. Strona jest w języku angielskim.

ENIC-NARIC – uznawanie kwalifikacji zagranicznych
Centrum uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w Szwecji należące do europejskiej sieci ENIC-NARIC. Wydaje zaświadczenia o zgodności zagranicznych kwalifikacji ze szwedzkimi standardami.  Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Europass
Jeśli planujesz szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest przedstawienie swoich umiejętności i kompetencji w jasny i uniwersalny sposób, rozpoznawalny w całej Europie. Europass to zestaw pięciu dokumentów, które ci to umożliwią. Strona dostępna jest w języku polskim.

Libris
Strona Biblioteki Królewskiej z wyszukiwarką obejmującą ponad sześć milionów tytułów będących w posiadaniu blisko 300 szwedzkich bibliotek. Są to m.in. książki, czasopisma, mapy, publikacje naukowe. Wersja szwedzka jest obszerniejsza, ale wyszukiwarka funkcjonuje również w języku angielskim.

Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych
Strony rządowe poświęcone aktualnościom i projektom w obszarze szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Informacje dostępne są również w języku angielskim.

Sweden.se
Oficjalne źródło wszelkich faktów o Szwecji. Znajdują się tu m.in. informacje o niemieckim systemie szkolnictwa wyższego i programach badań naukowych. Serwis jest tworzony we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Kultury i Ministerstwem Przedsiębiorczości, Energii i Komunikacji. Strona dostępna jest w języku angielskim.

Szwedzki Związek Studentów
Wspólny głos studentów w Szwecji. Szwedzki związek studentów (SFS) zrzesza 47 organizacji studenckich działających w całej Szwecji. Głównym zadaniem związku jest reprezentowanie i promowanie interesów studenckich w dziedzinie edukacji, badań i opieki społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Część informacji dostępna jest także w języku angielskim.

Studia

Euraxess Szwecja
Europejska sieć informacji i doradztwa dla naukowców szukających pracy za granicą. Znajdziesz tu m.in. ogłoszenia o wolnych miejscach na studiach doktoranckich, informacje o źródłach finansowania, a także o tym jak wygląda praca naukowa w danym kraju. Strona w języku angielskim.

PLOTEUS
Portal stworzony przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej dotyczący możliwości podjęcia nauki w Unii Europejskiej. PLOTEUS zawiera informacje na temat krajowych systemów edukacji i kształcenia, europejskich programów wymiany oraz dane kontaktowe jednostek odpowiedzialnych za udzielanie szczegółowych informacji. Strona jest w języku angielskim.

Przewodnik po studiach i karierze
Kończysz szkołę średnią i zastanawiasz się co dalej? Na tej stronie, znajdziesz informacje o różnych ścieżkach rozwoju kariery. Portal zawiera bogatą bazę programów edukacyjnych i szkoleniowych. Dodatkowo redakcja dokłada starań, aby strona była źródłem inspiracji, porad i faktów, pomagających przyszłym studentom w podjęciu właściwych dla nich decyzji.

Studera.nu
Jeśli myślisz o studiach w Szwecji, ta strona jest dla ciebie! Znajdziesz tu informacje o tym jak wyglądają studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w Szwecji oraz o tym jak ubiegać się o przyjęcie na studia. Strona dostępna jest w języku angielskim.

Studia w języku angielskim
Na Universityadmissions.se możesz złożyć wniosek o przyjęcia na studia, gdzie językiem wykładowym jest angielski. Znajdziesz tu także wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz katalog kierunków nauczanych po angielsku. Strona jest w języku angielskim.

Studia w języku szwedzkim 
Na Antagning.se możesz złożyć wniosek o przyjęcia na studia, gdzie językiem wykładowym jest szwedzki. Znajdziesz tu także wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz katalog kierunków nauczanych w języku szwedzkim.

Study in Sweden
Portal skierowany do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia do Szwecji. Znajdziesz tu informacje o szwedzkim systemie szkolnictwa wyższego, pełną listę uczelni, katalog dostępnych kierunków oraz praktyczne wskazówki dotyczące życia studenckiego. Strona jest w języku angielskim.

Szkoły folkowe
Folkbildning to nordycki system edukacji pozaformalnej dorosłych. Szkoły oferują różne kursy, trwające od kilku dni do kilku lat. Przykładowa tematyka obejmuje kulturę i język szwedzki, estetykę, muzykę, czy dziennikarstwo. Część informacji dostępna jest w również w języku angielskim.

Szwedzka Rada ds. Szkolnictwa Wyższego
Agencja rządowa podlegająca pod Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych. Zajmuje się zarządzaniem systemem naboru studentów na szwedzkie uczelnie oraz oceną zagranicznych kwalifikacji. Informacje dostępne są również w języku angielskim.

Urząd ds. Szkolnictwa Wyższego
Dowiedz się więcej na temat szkolnictwa wyższego w Szwecji. Urząd ds. Szkolnictwa Wyższego jest organem administracji publicznej dokonującym przeglądu jakości szkolnictwa wyższego, zapewniającym nadzór prawny nad uczelniami oraz monitorującym trendy i zmiany zachodzące w szwedzkim szkolnictwie wyższym. Strona dostępna jest również w języku angielskim.

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Przewodnik po kształceniu zawodowym i karierze
Kończysz szkołę średnią i zastanawiasz się co dalej? Na tej stronie, znajdziesz informacje o różnych ścieżkach rozwoju kariery. Portal zawiera bogatą bazę programów edukacyjnych i szkoleniowych. Dodatkowo, redakcja dokłada starań, aby strona była źródłem inspiracji, porad i faktów, pomagających przyszłym studentom w podjęciu właściwych dla nich decyzji.

Wsparcie finansowe

Centralnej Komisji ds. Pomocy Finansowej dla Osób Pobierających Naukę
Zgłoś się tutaj, jeżeli masz pytania dotyczące stypendium, kredytu studenckiego lub pożyczki na wyposażenie mieszkania. Centrala studiestödsnämnden (CSN) to urząd państwowy zajmujący się przyznawaniem pomocy finansowej. Strona dostępna w 24 językach, w tym także w języku polskim.

Universityadmissions.se
Decydujesz się na studia w Szwecji, ale brakuje ci funduszy? Znajdziesz tu wszelkie informacje dotyczące kosztu studiów i możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Strona jest w języku angielskim.

Study in Sweden
Portal skierowany do młodych obcokrajowców, wybierających się na studia do Szwecji. Znajdziesz tu m.in. bazę programów stypendialnych obejmującą wszystkie etapy kształcenia, od studiów licencjackich, po studia doktoranckie. Strona jest w języku angielskim.

Stypendia Instytutu Szwedzkiego 
Instytut Szwedzki, pełniący funkcję agencji rządowej, co roku przyznaje zagranicznym studentom i naukowcom przyjeżdżającym do Szwecji stypendia i granty na pokrycie studiów magisterskich i doktoranckich. Strona dostępna jest także w języku angielskim.

Praca dla studenta

Monster – dla studentów
Wyszukiwarka ofert praktyk, staży i pracy dla studentów. Pozwala na przeglądanie zarówno ofert lokalnych, jak i krajowych. Monster oferuje również profesjonalne porady zawodowe dotyczące tego jak powinny wyglądać dokumenty aplikacyjne oraz jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną.

Nordjobb
Masz od 18 do 28 lat? Szukasz pracy sezonowej? Nordjobb pomoże Ci w znalezieniu pracy i zakwaterowania na wakacje. Strona dostępna jest wyłącznie w językach nordyckich.

#eurostudia #szwecja

Data utworzenia:

stopka strony