Granty – Informacja młodzieżowa

opis bazy liczba grantów: 3
Program Fundator Deadline
Erasmus+ Młodzież, Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk – Projekty dialogu młodzieży
Fundusze na krajowe i międzynarodowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w obszarach związanych z młodzieżą
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 07.05.2020
Budowa sieci lokalnych między organizacjami pozarządowymi
Granty dla organizacji młodzieżowych na rozwój działalności w ramach sieci – partnerstw lokalnych
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Czekamy na nowy termin
Edukacja globalna. Regranting dla organizacji pozarządowych
Konkurs na realizację projektów w dziedzinie edukacji globalnej w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców
Fundacja Edukacja dla Demokracji Czekamy na nowy termin