Granty – Wolontariat

opis bazy liczba grantów: 30
Program Fundator Deadline
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja szkolna
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, obejmujących także wyjazdy uczniów i kadry, utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 2018-03-21
Erasmus+ Młodzież - Wolontariat Europejski
Wolontariat Europejski umożliwia osobom w wieku od 17 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy. Program pokrywa koszty uczestnictwa w projekcie
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 2018-04-26
Workcampy w gospodarstwie rolnym w Niemczech
Miesięczne workcampy w gospodarstwie rolnym dla osób powyżej 18. roku życia
Fundacja Fercher von Steinwand e.V 2018-07-15
AIESEC Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk
Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.
AIESEC Polska Stały nabór
Działaj Lokalnie
Konkurs dla lokalnych koalicji tworzonych przez organizacje pozarządowe z małych miejscowości zainteresowanych prowadzeniem lokalnych konkursów grantowych
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stały nabór
Europejski Korpus Solidarności
Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom uczestnictwo w szerokiej gamie działań solidarnościowych poprzez wolontariat, staże lub pracę
KE - DG ds. Komunikacji Społecznej Stały nabór
Międzynarodowy Wolontariat Kanosjański
Program pracy w misjach chrześcijańskich w krajach całego świata
Siostry Kanosjanki Stały nabór
Młodzi Światu - Salezjański Wolontariat Misyjny
Program wolontariacki polegający na pomocy najuboższym z krajów misyjnych.
Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU Stały nabór
Praktyki, staże i wolontariat w Ministerstwie Środowiska
Biuro Finansowe Ministerstwa Środowiska przyjmuje studentów lub absolwentów studiów na trwające trzy miesiące staże, praktyki i wolontariat
Ministerstwo Środowiska Stały nabór
Service Civique - wolontariat we Francji
Rządowy program wolontariatu we Francji, w którym mogą brać udział francuskie organizacje i młode osoby między 16 a 25 rokiem życia z krajów UE/EOG
Ministčre de l'Éducation Stały nabór
United Nations Development Programme - wolontariat
Program wolontariatu organizowany w ramach działań Organizacji Narodów Zjednoczonych
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie Stały nabór
Wolontariat Don Bosco
Wolontariat misyjny w Europie, Afryce i Ameryce Południowej.
Centrum Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco Stały nabór
Wolontariat misyjny VIDES u sióstr salezjanek
Wolontariat w krajach misyjnych, gdzie pracują siostry salezjanki.
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Wolontariatu VIDES Stały nabór
Wolontariat Socjalny - Budowanie Mostów w Europie
Roczny program wolontariacki w placówkach socjalnych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Niemiec.
Wspólnota Kulturowa "Borussia" Stały nabór
Wolontariat w La Salette
Wolontariat w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej we Francji
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej Stały nabór
Wolontarystyczny Rok Socjalny w Niemczech
Roczny wolontariat w Niemczech w placówkach oświatowych, socjalnych, centrach młodzieżowych. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe i wsparcie merytoryczne
Międzynarodowa Służba Wspólnoty Młodzieży IJGD Stały nabór
Workcampy - Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu
Wolontariat krótkoterminowy - workcampy w ponad 100 krajach na całym świecie
Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu Stały nabór
Workcampy – Stowarzyszenie Jeden Świat
Krótko i długoterminowe projekty wolontariatu na całym świecie.
Stowarzyszenie Jeden Świat, Service Civil International Polska Stały nabór
Edukacja Globalna
Program MSZ dofinansowujący projekty w dziedzinie edukacji globalnej w ramach Planu współpracy rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Mobilność edukacyjna – Duże projekty Wolontariatu Europejskiego
Duże projekty Wolontariatu Europejskiego umożliwiają grupom co najmniej 30 wolontariuszy w wieku 17–30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Wspieranie włączenia społecznego
Wspieranie włączenia społecznego poprzez podejmowanie działań w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
EU Aid Volunteers
Inicjatywa EU Aid Volunteers skupia wolontariuszy i organizacje z wielu krajów zainteresowanych współpracą w ramach projektów humanitarnych na całym świecie
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
GLEN - staże w Afryce, wolontariat w Polsce
Udział w programie umożliwia młodym ludziom (21-30 lat) wyjazd na trzymiesięczne staże w Afryce, a po powrocie do Polski wolontariacką pracę w charakterze edukatora
PAH Polska Akcja Humanitarna Czekamy na nowy termin
Odkryj e-wolontariat
Konkurs grantowy dla instytucji, organizacji i grup nieformalnych, które chcą w sieci zrobić ciekawy projekt społeczny i wciągnąć, zaangażować internautów
Fundacja Dobra Sieć, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Pax Christi - wolontariat w Niemczech
Roczny wolontariat w Niemczech dla młodzieży oferuje katolicka organizacja Pax Christi
Pax Christi - Międzynarodowy Katolicki Ruch dla Pokoju Czekamy na nowy termin
Polska pomoc rozwojowa
Dofinansowanie projektów różnych form wsparcia rozwojowego wybranych regionów i państw świata
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Seniorzy w akcji
Granty na projekty wspierające działania seniorów oraz promujące współpracę międzypokoleniową
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Wolontariat w Niemczech - Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners (Freunde Waldorf)
Roczny wolontariat związany z pomocą imigrantom w placówkach na terenie Niemiec adresowany do osób powyżej 18. roku życia
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners Czekamy na nowy termin
Wolontariusze pomocy UE
Dofinansowanie działań mających na celu wysłanie łącznie 350 wolontariuszy do krajów określanych jako „państwa trzecie”. Realizowane działania mają się skupiać na zmniejszaniu ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, gotowości na wypadek ich wystąpienia oraz na lepszym łączeniu pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju
Komisja Eudopejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Workcampy w Niemczech - Evangelische Jugend
Workcampy ekumeniczne w Niemczech dla osób w wieku od 18 (wyjątkowo od 17) do 26 lat: projekty ekologiczne, społeczne lub socjalne
Ecumenical Youth Services Czekamy na nowy termin