Granty – Apprenticeship

opis bazy liczba grantów: 1
Program Fundator Deadline
Staże w Banku Światowym
są okazja dla studentów na podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.
Bank Światowy Czekamy na nowy termin