Granty – Nauczyciele

– nowy program – aktualizacja opis bazy 314 grantów
GrantSortuj malejąco Fundator Deadline
AIESEC - praktyki dla studentów (PL0010000371)
Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.
AIESEC Polska Stały nabór
Akademia Orange (PL0010000104)
Granty dla organizacji realizujących nowoczesne projekty z dziedziny edukacji kulturalnej
Fundacja Orange Czekamy na nowy termin
Aliante 2015 (PL0010000046)
Międzynarodowy konkurs dla młodzieży dotyczący Sojuszu Północnoatlantyckiego, polityki bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie Czekamy na nowy termin
Bank Dziecięcych Uśmiechów (PL0010000167)
Dotacje na projekty służące pomocy dzieciom z rodzin ubogich i/lub bezrobotnych.
Fundacja Banku Zachodniego WBK Czekamy na nowy termin
Bezpiecznie Tu i Tam – program dotacyjny (PL0010000562)
Wsparcie dla oddolnych inicjatyw edukacyjnych dotyczących edukacji w sieci
Fundacja Orange Czekamy na nowy termin
Bezpieczniejszy internet (PL0010000372)
Program promuje bezpieczne korzystanie z internetu i innych technologii komunikacyjnych, edukuje użytkowników, przede wszystkim dzieci, rodziców i opiekunów, zwalcza nielegalne treści i szkodliwe zachowania w internecie, takie jak poniżanie i zastraszanie
Komisja Europejska – Dyrekcja ds.Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Czekamy na nowy termin
Biblioteki publiczne 2020 (PL0010000316)
Program grantowy wspierający rzecznictwo na rzecz bibliotek publicznych w Europie na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym
The Reading & Writting Foundation Czekamy na nowy termin
CEDEFOP – nagroda w dziedzinie fotografii (PL0010000373)
Międzynarodowy, otwarty konkurs fotograficzny zatytułowany: Uczymy się, by żyć, pracujemy, żeby się rozwijać (Learning for life, working to grow)
CEDEFOP/ Muzeum Fotografii w Salonikach Czekamy na nowy termin
CEEPUS (PL0010000225)
Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych.
CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies 30-06-2016
Daphne - zwalczanie przemocy wobec dzieci (PL0010000374)
Dotacje na międzynarodowe projekty przyczyniające się do zaprzestania kar cielesnych dla dzieci
Komisja Europejska Dyrekcja ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 03-03-2016
DepicT! 2014 – Zrobisz to w 90 sekund? (PL0010000375)
DepicT! to międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, możliwość zaprezentowania się w branży i zdobycia cennych nagród
Watershed Encounters Czekamy na nowy termin
Dla Kobiet i Nauki - stypendia (PL0010000105)
Konkurs stypendialny dla Polek-naukowców w dziedzinach biologiczno-medycznych
UNESCO, Loreal 31-05-2016
Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta (PL0010000224)
Dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska.
Fundacja Charlesa Stewarta Motta Stały nabór
Dotacje Fundacji Konrada Adenauera (PL0010000227)
Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce 30-08-2016
Dotacje Fundacji Kronenberga (PL0010000207)
Granty na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej.
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Czekamy na nowy termin
Dyplom z Marzeń - stypendia (PL0010000151)
Program "Dyplom z Marzeń" to oferta współpracy dla pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, które są zainteresowane uruchomieniem lokalnych programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miast.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Działania programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020 (PL0010000341)
Unijny program na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań i Innowacji (DG RTD) 28-04-2016
Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu (PL0010000376)
Głównym celem tego konkursu grantowego jest przygotowanie przyszłych przedsięwzięć w obszarze sportu, w oparciu o priorytety przedstawione w Białej księdze na temat sportu.
Komisja Europejska DG ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Dzień.de – der-tag.pl (PL0010000047)
Program wspierający współpracę młodzieży z Polski i Niemiec. Temat przewodni programu w 2015 r. to „Perspektywy zawodowe”
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Czekamy na nowy termin
eContentplus (PL0010000377)
Program mający na celu zwiększenie dostępności, przydatności i wykorzystania treści cyfrowych w Europie, ułatwienie powstawania i rozpowszechniania informacji będących w interesie publicznym na poziomie Wspólnoty.
Komisja Europejska -Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Czekamy na nowy termin
Edukacja kulturalna, artystyczna i diagnoza kultury (PL0010000325)
Dotacje na projekty edukacyjne przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Eko-starter – wsparcie lokalnych inicjatyw proekologicznych (PL0010000403)
Program wspiera finansowo i merytorycznie lokalne projekty, które inicjują działania na rzecz ochrony środowiska i współpracy lokalnych społeczności
Fundacja Greenpeace Polska Czekamy na nowy termin
English Teaching Program (PL0010000098)
Dotacje na rozwój programów nauczania języka angielskiego poza regularnymi zajęciami szkolnymi
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stały nabór
Erasmus dla młodych przedsiębiorców (PL0010000303)
Współfinansowany przez UE transgraniczny program wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się za granicą od doświadczonych przedsiębiorców, prowadzących małe firmy
Komisja Europejska - EASME Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Budowanie Potencjału (PL0010000298)
Granty Unii Europejskiej na realizację projektów współpracy międzynarodowej opartej na wielostronnym partnerstwie między organizacjami aktywnymi w dziedzinie młodzieży, edukacji, szkoleń a sektorem społeczno-ekonomicznym w krajach programu i państwach partnerskich.
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Edukacja dorosłych – wyjazdy kadry placówek edukacji dorosłych (PL0010000321)
Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia osób dorosłych w celach nauczania w partnerskiej organizacji lub szkolenia jej pracowników oraz w celach odbycia stażu lub szkolenia.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Edukacja szkolna – Wyjazdy kadry (PL0010000306)
Dofinansowanie wyjazdów nauczycieli i kadry edukacyjnej na nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo w kursach i szkoleniach – w szkołach, organizacjach i przedsiębiorstwach za granicą
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – Centra doskonałości (PL0010000284)
Granty na stworzenie punktów kompetencji i wiedzy na temat Unii Europejskiej. Centrum Doskonałości Jeana Monneta skupia specjalistyczną wiedzę i kompetencje wysokiej klasy ekspertów (w tym beneficjentów grantów Katedra Jeana Monneta i/lub grantów Moduł Jeana Monneta)
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – Granty na projekty (PL0010000286)
Granty na wsparcie przedsięwzięć służących uatrakcyjnieniu nauczania o Unii Europejskiej na różnych etapach edukacji
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – Katedry (PL0010000287)
Granty dla profesorów uniwersyteckich lub adiunktów na rozwój kariery dydaktycznej o specjalizacji związanej z Unią Europejską
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – konsorcja i sieci (PL0010000275)
Granty na tworzenie i rozwój konsorcjów złożonych z podmiotów z różnych krajów (instytucji szkolnictwa wyższego, centrów doskonałości, wydziałów, zespołów, ekspertów indywidualnych itp.), zajmujących się badaniami nad Unią Europejską oraz na wzmocnienie istniejących sieci wspierających dotyczących tematyki Unii Europejskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – Moduły (PL0010000289)
Granty na uruchamianie przez instytucje szkolnictwa wyższego krótkich programów nauczania lub kursów poświęconych tematyce Unii Europejskiej.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – Wsparcie dla instytucji (PL0010000290)
Unijne granty dla międzynarodowych instytucji prowadzących działalność edukacyjną i szkoleniową związaną z tematyką Unii Europejskiej na poziomie studiów II stopnia i/lub dla innych odpowiednich podmiotów
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – Wsparcie dla Stowarzyszeń profesorów i naukowców (PL0010000258)
Granty na działalność międzynarodowych stowarzyszeń profesorów i naukowców zajmujących się badaniem Unii Europejskiej.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (PL0010000340)
Dokument uprawniający szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus+, nadawany przez Komisję Europejską.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Kompleksowe ramy polityki: kształcenie ustawiczne i szkolenie zawodowe (PL0010000302)
Program, realizowany w ramach akcji 3 programu Erasmus+ ma za zadanie wspierać opracowanie publicznych polityk dotyczących kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Kultury i Edukacji Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Kształcenie zawodowe – wyjazdy uczniów i absolwentów szkół (PL0010000352)
Dofinansowanie wyjazdów uczniów i absolwentów placówek kształcenia zawodowego na odbycie praktyki w innej placówce lub zagranicznym przedsiębiorstwie
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Mobilność edukacyjna – Duże projekty Wolontariatu Europejskiego (PL0010000261)
Duże projekty Wolontariatu Europejskiego umożliwiają grupom co najmniej 30 wolontariuszy w wieku 17–30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 01-04-2016
Erasmus+ Młodzież - Wolontariat Europejski (PL0010000036)
Wolontariat Europejski umożliwia osobom w wieku od 17 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Młodzież – mobilność pracowników młodzieżowych (PL0010000364)
Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpracę w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Młodzież – wymiany młodzieżowe (PL0010000353)
Unijne granty na międzynarodowe spotkania młodzieży
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja dorosłych (PL0010000323)
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji dorosłych, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 31-03-2016
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja szkolna (PL0010000330)
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 31-03-2016
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – szkolnictwo wyższe (PL0010000318)
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 31-03-2016
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (PL0010000304)
Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Rozwój polityki młodzieżowej (PL0010000335)
Fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (PL0010000270)
Dofinansowanie na rozwój międzynarodowych projektów na rzecz opracowywania i oferowania wspólnych metod i programów nauczania, tworzonych na podstawie analizy poszukiwanych umiejętności i trendów na rynku pracy
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 26-02-2016
Erasmus+ Sojusze na rzecz wiedzy (PL0010000271)
Dofinansowanie na rozwój międzynarodowych, usystematyzowanych i ukierunkowanych na rezultaty projektów, realizowanych w ramach współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i organizacji biznesowych
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 26-02-2016
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Praktyki dla absolwentów (PL0010000062)
Dofinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach za granicą dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Kultury i Edukacji 31-03-2016
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Wyjazdy pracowników uczelni (PL0010000339)
Stypendia na szkolenia lub prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe– Wyjazdy na studia i praktyki (PL0010000317)
Stypendia na realizację części studiów lub praktyki za granicą dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 31-03-2016
Erasmus+ Wspólne studia magisterskie (Erasmus Mundus) (PL0010000551)
Studia II stopnia o międzynarodowym charakterze. Prowadzi je konsorcjum uczelni, w skład którego wchodzą co najmniej trzy uczelnie z trzech różnych krajów.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim (PL0010000295)
Dofinansowanie dla europejskich organizacji pozarządowych lub sieci realizujących projekty w obszarze kształcenia i szkolenia lub młodzieży
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
eTwinning - Europejskie partnerstwo szkół (PL0010000369)
eTwinning to unijny program promuący i wspierający współpracę z Europy szkół przez internet. Program nie przyznaje grantów. Bezpośrednie kontakty partnerów nie są wymagane.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Stały nabór
EU Aid Volunteers (PL0010000559)
Inicjatywa EU Aid Volunteers skupia wolontariuszy i organizacje z wielu krajów zainteresowanych współpracą w ramach projektów humanitarnych na całym świecie.
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
EureleA - europejska nagroda e-learning (PL0010000381)
Nagroda za najlepsze rozwiązania w dziedzinie elektronicznych kursów szkolących i doskonalących.
ICE – Instytut edukacji Komputerowej Uniwersytet w Karlsruhe Czekamy na nowy termin
Europa dla obywateli (2014–2020) (PL0010000382)
Program „Europa dla Obywateli” stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych 01-03-2016
Europa Master. Trójstronne studia magisterskie (PL0010000563)
Bezpłatne studia europejskie umożliwiające uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga (Moguncja, Niemcy), Uniwersytetu Burgundzkiego (Dijon, Francja)
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego Czekamy na nowy termin
Europa Past Forward – konkurs (PL0010000383)
Konkurs na krótki film dotyczący tego, co dla młodego Europejczyka oznacza członkostwo w Unii Europejskiej i bycie "obywatelem Europy".
EESC – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Czekamy na nowy termin
Europass (PL0010000384)
Europass to pięć przejrzystych dokumentów, dzięki którym można zaprezentować swoje osiągnięcia w sposób zrozumiały dla przyszłego pracodawcy.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Stały nabór
Europejczycy na rzecz pokoju (PL0010000092)
Fundusze na wspólne projekty szkół i organizacji z Niemiec, Izraela, Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej
Fundacja Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość Czekamy na nowy termin
Europejska Nagroda dla Kobiet Innowatorek (PL0010000386)
Nagroda dla kobiet innowatorek ma na celu zwrócić uwagę opinii publicznej na potrzebę większej innowacyjności w Europie i zachęcić kobiety naukowców do wykorzystania handlowych i biznesowych możliwości oferowanych przez projekty badawcze, podjęcia działalności gospodarczej i tym samym przyczynienia się do osiągnięcia celów strategii europejskich 2020.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badan Naukowych 20-10-2016
Europejska Nagroda dla Młodzieży (PL0010000387)
Europejska Nagroda dla Młodzieży promuje innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, mającą na celu sprostanie najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym
European Youth Award (EYA) Czekamy na nowy termin
Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego (PL0010000388)
Konkurs dla młodzieży poświęcony wydarzeniom w UE, integracji i kwestiom dotyczącym tożsamości europejskiej.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne 25-01-2016
Europejski konkurs innowacji społecznych (PL0010000300)
Organizowany przez Komisję Europejską konkurs wspierający poszukiwanie najlepszych rozwiązań w zakresie innowacji społecznych związanych z obszarem przedsiębiorczości i zatrudnienia
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Czekamy na nowy termin
Europejski Parlament Młodzieży (PL0010000395)
promuje europejski wymiar w edukacji i umożliwia uczniom szkół średnich uczestniczenie w działaniach międzynarodowych
Europejski Parlament Młodzieży Stały nabór
Europejskie Nagrody za Przedsiębiorczość (PL0010000075)
Program promuje i nagradza inicjatywy władz lokalnych i regionalnych wspierające przedsiębiorczość. Celem nagród jest podniesienie świadomości na temat pozytywnej roli przedsiębiorczości i jej roli w rozwoju gospodarki europejskiej.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Czekamy na nowy termin
Euroscola - konkurs dla młodzieży (PL0010000033)
Program Parlamentu Europejskiego, którego celem jest zapoznanie uczniów z różnych krajów europejskich z działalnością Parlamentu.
Biuro Parlamentu Europejskiego Czekamy na nowy termin
Festiwal Filmowy Plural+ (PL0010000436)
Międzynarodowy festiwal filmowy dla młodych ludzi, którego tematem jest migracja, różnorodność i integracja
ONZ Sojusz Cywilizacji Czekamy na nowy termin
Filmoteka Szkolna. Akcja! (PL0010000248)
Projekt przygotowuje młodzież do obcowania z dziełem filmowym, uczy krytycznego odbioru sztuki filmowej, rozwija aktywność twórczą młodych ludzi, pomaga odkryć własne pasje i talenty.
Centrum Edukacji Obywatelskiej Czekamy na nowy termin
FSS - Wizyty Przygotowawcze (PL0010000030)
Spotkania przedstawicieli instytucji edukacyjnych z Polski, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu ułatwiające nawiązanie współpracy międzynarodowej
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Czekamy na nowy termin
Fundusz dla Różnorodności - IFCD (PL0010000429)
Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej (IFCD) dofinansowuje projekty skupiające się na sektorze kultury i wspierające proces zrównoważonego rozwoju oraz walki z ubóstwem w krajach rozwijających się.
UNESCO Czekamy na nowy termin
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PL0010000097)
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera projekty w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Fundusz na rzecz mobilności młodzieży (PL0010000397)
Fundusz ustanowiony przez Międzynarodowy Związek Kolei (IUR) i Radę Europy, który ma celu dofinansowywanie podróży młodzieży defaworyzowanej.
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży Stały nabór
Fundusz Wyszehradzki - Małe granty (PL0010000059)
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną.
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Czekamy na nowy termin
Fundusz Wyszehradzki - Standardowe Granty (PL0010000109)
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną.
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 15-03-2016
Fundusz Wyszehradzki - Stypendia Naukowe (PL0010000005)
Program stypendialny na rok studiów doktoranckich lub podyplomowych dla obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier)
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 31-01-2016
Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie (PL0010000510)
dofinansowanie dla projektów organizowanych podczas europejskiego piłkarskiego tygodnia przeciwko rasizmowi przez kluby kibica, mniejszości etniczne, imigrantów, uchodźców, amatorskie kluby piłki nożnej, grupy występujące przeciwko dyskryminacji, szkoły, grupy młodzieżowe.
KE - Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Czekamy na nowy termin
Gaude Polonia (PL0010000247)
Półroczne stypendia dla młodych artystów oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15-10-2016
Georgia Rotary Student Program (PL0010000147)
Stypendium na roczny pobyt w USA na jednym z uniwersytetów w stanie Georgia.
Fundacja Rotariańska Czekamy na nowy termin
GFPS - stypendia w Niemczech (PL0010000014)
Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.
Fundacja Współpracy-Polsko-Niemieckiej 31-03-2016
GLEN - staże w Afryce, wolontariat w Polsce (PL0010000078)
Udział w programie umożliwia młodym ludziom (do 30 roku życia) wyjazd na trzymiesięczne staże w Afryce, a po powrocie do Polski wolontariacką pracę w charakterze edukatora.
PAH Polska Akcja Humanitarna Czekamy na nowy termin
Google Science Fair 2015 (PL0010000398)
Międzynarodowy konkurs przeznaczony dla młodych naukowców w wieku 13–18 lat. Projekty zgłaszane do konkursu powinny w kreatywny sposób poszukiwać rozwiązań przynoszących korzyści współczesnemu światu
Google Czekamy na nowy termin
Granty dla organizacji ekologicznych (PL0010000543)
Program wspólnotowy wspierający organizacje pozarządowe działające aktywnie na rzecz ochrony środowiska i działające na rzecz realizacji polityki i prawodawstwa wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska w różnych regionach Europy.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Środowiska Czekamy na nowy termin
Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (PL0010000548)
Zaawansowane Granty ERC są skierowane do uznanych naukowców-liderów dowolnej narodowości (bez względu na wiek), ich celem jest wsparcie prowadzenia przełomowych projektów badawczych, które wyznaczają nowe kierunki w swoich dziedzinach
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych Czekamy na nowy termin
Granty Fundacji Anny Lindh (PL0010000502)
Konkurs grantowy dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających na rzecz dialogu międzykulturowego we współpracy z krajami z południowego obszaru regionu śródziemnomorskiego
Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh Czekamy na nowy termin
Granty Międzynarodowej Fundacji Młodzieży (PL0010000503)
Fundacja wspiera programy mające na celu dostarczanie szerokiej gamy usług i wsparcia w dziedzinach takich jak: szkolenie zawodowe, edukacja prozdrowotna, rekreacja, tolerancja kulturowa, świadomość ekologiczna, budowanie postaw przywódczych, rozwiązywanie konfliktów oraz umiejętność podejmowania decyzji.
Międzynarodowa Fundacja Młodzieży Stały nabór
Granty młodzieżowe Fundacji Azja-Europa (PL0010000399)
Program wspierający współpracę liderów młodzieżowych (młodych parlamentarzystów, wolontariuszy) i młodzieży z Azji i Europy
Fundacja Azja-Europa Czekamy na nowy termin
Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe (PL0010000385)
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016
Granty na podróże (PL0010000401)
Granty dla artystów, menadżerów kultury, liderów opinii etc przeznaczone na dofinansowanie ich podróży po Europie STEP beyond i Fundusz Roberta Cimetty to dwa programy Europejskiej Fundacji Kultury wspierające mobilność artystów podróżujących po Europie i osób zajmujących się kulturą oraz zachęcające do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej.
Europejska Fundacja Kultury Czekamy na nowy termin
Granty PE na projekty informacyjne (PL0010000400)
Wsparcie dla projektów informacyjnych, których celem będzie zwiększenie znajomości Parlamentu Europejskiego; jego roli i sposobu działania.
Parlament Europejski Czekamy na nowy termin
Granty podróżne (PL0010000450)
Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa wspiera odpowiedzialnych i politycznie uświadomionych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do wsparcia procesów integracji europejskiej. Funduje nagrodę i stypendia podróżne.
Europejski Parlament Młodzieży 01-03-2016
Granty podróżne Step Beyond (PL0010000402)
Europejska Fundacja Kultury wspiera mobilność artystów i osób zajmujących się kulturą, zachęcając do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej.
European Cultural Foundation Stały nabór
Grenzgänger - badania w Europie Środkowo-Wschodniej (PL0010000200)
Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Fundacja im. Roberta Boscha 30-04-2016
Gwarancje dla młodzieży – konkurs centralny (PL0010000568)
Program realizowany w ramach PO WER 2014–20: dofinansowanie projektów, których celem jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (działanie 1.3 Osi Priorytetowej I – Osoby Młode na Rynku Pracy)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Horyzont 2020: Granty ERC dla początkujących naukowców (PL0010000404)
Pogram grantowy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wspiera najlepszych europejskich naukowców, inżynierów i badaczy, którzy prowadzą pionierskie badania naukowe łączące różne dziedziny nauki
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych Czekamy na nowy termin
IKEA FAMILY: Na rodzinę można liczyć (PL0010000572)
Program stypendiów dla młodzieży z niezamożnych rodzin, zaangażowanej społecznie: w projekty charytatywne, proekologiczne oraz kulturalne.
IKEA FAMILY Czekamy na nowy termin
Imigranci w Europie - konkurs (PL0010000412)
Konkurs Komisji Europejskiej na plakat/ fotografię/ wideo poruszające tematykę sytuacji i wpływu imigracji na społeczeństwo europejskie.
Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej Czekamy na nowy termin
Indeks Start2Star - stypendia (PL0010000177)
Stypendia dla maturzystów z ubogich rodzin zamierzających podjąć studia na wyższej uczelni
Fundacja im. Lesława Pagi Czekamy na nowy termin
Infrastruktura kultury (PL0010000327)
Dotacje na projekty z zakresu infrastruktury kultury przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
MInisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Inicjatywa na rzecz uniwersyteckich badań naukowych (PL0010000408)
Inicjatywa składa się z trzech różnych programów na rzecz badań naukowych, stworzonych przez Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z europejskimi uniwersytetami
Europejski Bank Inwestycyjny Czekamy na nowy termin
Inicjatywy obywatelskie dla środowiska (PL0010000558)
Program wspiera lokalne projekty, których celem jest rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska i angażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czekamy na nowy termin
INTERREG IVC - współpraca terytorialna (PL0010000409)
Program INTERREG IVC wspiera współpracę regionów w Europie. Umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Ma dwa priorytety: 1) innowacje i gospodarka oparta na wiedzy; 2) środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej Czekamy na nowy termin
Jeden z 7 miliardów - konkurs na krótki film (PL0010000419)
Konkurs inspirowany jest datą 31 października 2011 r. – był to dzień, w którym populacja ludzi na świecie osiągnęła 7 miliardów. Celem konkursu jest globalne podniesienie świadomości tematów i zjawisk związanych z prawami człowieka, ubóstwem i równością, społeczno-kulturową tożsamością płci (gender), młodzieżą, środowiskiem, zdrowiem reprodukcyjnym, starzeniem się społeczeństw oraz urbanizacją.
7 Billion Actions Campaign - Foundation 10.12.48 Czekamy na nowy termin
Juvenes Translatores - konkurs (PL0010000410)
Konkurs dla uczniów szkół średnich, którzy na własnej skórze chcą się przekonać na czym polega praca tłumacza.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Tłumaczeń Czekamy na nowy termin
Klimatyczna Edukacja (PL0010000344)
Granty na działania w szkołach z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Ministerstwo Środowiska Czekamy na nowy termin
Kluby Sportowe Orange (PL0010000565)
Program promuje i wspiera uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w podejmowaniu aktywności fizycznej w ramach różnorodnych dyscyplin
Orange Polska SA Czekamy na nowy termin
Kolekcje (PL0010000343)
Celem Programu jest rozwój oraz tworzenie narodowych i regionalnych kolekcji sztuki współczesnej.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga (PL0010000564)
Ogólnopolski program społeczny dla szkół podstawowych z małych miejscowości, w którym główną nagrodą jest możliwość wybudowania własnego boiska piłkarskiego
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Czekamy na nowy termin
Konkurs "Global Junior Challenge” (PL0010000411)
Konkurs, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wykorzystujące nowoczesne technologie teleinformatyczne (ICT) w dziedzinie edukacji i szkolenia młodzieży oraz na rzecz solidarności i współpracy międzynarodowej osób młodych.
Fundacja "Mondo Digitale" Czekamy na nowy termin
Konkurs BBC na radiową sztukę teatralną (PL0010000431)
Konkurs BBC i British Council na teatralną sztukę radiową napisaną w języku angielskim - dla osób powyżej 18 roku życia
British Council and the BBC World Service 31-01-2016
Konkurs European Soundscape Award (PL0010000413)
Celem konkursu European Soundscape Award jest podniesienie świadomości na temat wpływu hałasu na zdrowie oraz nagrodzenie inicjatyw, które pomogą obniżyć nadmierny poziom hałasu w naszym otoczeniu.
Europejska Agencja Środowiska Czekamy na nowy termin
Konkurs Europioneers 2015 (PL0010000414)
Konkurs dla najlepszego europejskiego przedsiębiorcy internetowego roku, organizowanego w ramach inicjatywy StartUp Europe
Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Konkurs fotograficzny „Europa w moim regionie” (PL0010000415)
Konkurs ma na celu ukazanie działań realizowanych w całej Europie w ramach projektów finansowanych przez UE oraz zbadanie znaczenia tych projektów dla społeczności lokalnych.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej Czekamy na nowy termin
Konkurs grantowy „To dla mnie ważne” (PL0010000315)
Konkurs grantowy na realizację lokalnych inicjatyw społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży
Fundacja Aviva Czekamy na nowy termin
Konkurs InnoApps, EU-China Hackathon Challenge (PL0010000416)
Konkurs na kreatywne i innowacyjne aplikacje na system Android, które przyczynią się do rozwoju inteligentnych miast przyszłości.
Europejskie Forum Młodych Innowatorów Czekamy na nowy termin
Konkurs na inscenizację rozprawy sądowej (PL0010000417)
Stowarzyszenie Studentów Prawa Europejskiego (ELSA), we współpracy z Radą Europy zainaugurowało kolejną edycję europejskiego konkursu na inscenizację rozprawy sądowej, dotyczącej praw człowieka
ELSA Czekamy na nowy termin
Konkurs na jednominutowy film wideo (PL0010000534)
Konkurs na jednominutowe filmy wideo (teledyski, dokumenty, animacje, kreskówki), w których młodzi ludzie opowiadają o sobie, dzielą się spostrzeżeniami, obawami, nadziejami i doświadczeniami.
Europejska Fundacja Kultury Czekamy na nowy termin
Konkurs na najlepszy doktorat nt. władz lokalnych i regionalnych w UE (PL0010000418)
Konkurs Komitetu Regionów na najlepszą pracę doktorską obronioną na jednym z uniwersytetów państw członkowskich UE. Temat konkursu: Lokalne i regionalne władze w Unii Europejskiej.
Komitet Regionów Czekamy na nowy termin
Konkurs na projekt prezentu nt. zrównoważonego rozwoju (PL0010000389)
Druga edycja konkursu dla projektantów upominków nawiązujących do solidarności międzypokoleniowej wobec starzenia się społeczeństwa.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Czekamy na nowy termin
Konkurs PSG „Bezpiecznie TU i TAM” (PL0010000569)
Granty dla organizacji pozarządowych na realizację najlepszych projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Polska Spółka Gazownictwa Czekamy na nowy termin
konkurs Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach (PL0010000197)
Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu dotyczącego własnych badań naukowych lub badań w których naukowcy brali udział.
Forum Akademickie 10-09-2016
Konkurs stypendialny serwisu GoEuro (PL0010000553)
Konkurs stypendialny dotyczący „bardziej połączonej Europy”. Laureat konkursu otrzymuje możliwość odbycia płatnego stażu w Berlinie i stypendium
GoEuro Travel GmbH Czekamy na nowy termin
Konkurs w dziedzinie światowego rozwoju (PL0010000452)
Konkurs The Global Development Awards and Medals Competition to innowacyjny program grantowy wspierający badania i projekty w dziedzinie światowego rozwoju.
Sieć Światowego Rozwoju Czekamy na nowy termin
Kreatywna Europa – komponent KULTURA (2014–2020) (PL0010000420)
Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Kultura Dostępna (PL0010000312)
Wsparcie dla projektów, których celem jest przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz integracja społeczna osób o ograniczonym dostępie do oferty kulturalnej
Narodowe Centrum Kultury Czekamy na nowy termin
Kurs języka niemieckiego (PL0010000016)
Kurs języka niemieckiego przeznaczony dla studentów młodszych lat studiów posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego
GFPS - Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Śr. i Wsch. Czekamy na nowy termin
Letnie seminaria w Niemczech (PL0010000218)
Udział w międzynarodowych seminariach dla osób w wieku 18 - 25 lat, pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, oferuje program Fundacji Roberta Boscha.
Fundacja im. Roberta Boscha Czekamy na nowy termin
LIFE (2014–2020) (PL0010000423)
Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska.
Komisja Europejska DG ds. Środowiska Czekamy na nowy termin
Masz głos, masz wybór (PL0010000305)
Ogólnopolska akcja angażująca obywateli oraz władze do dialogu i współpracy, ponad podziałami politycznymi
Fundacja im. Stefana Batorego Czekamy na nowy termin
Mega Misja - edukacja cyfrowa w świetlicach szkolnych (PL0010000575)
Program edukacyjny z elementami gry fabularnej rozwijający kompetencje cyfrowe, przeznaczony dla świetlic szkół podstawowych
Fundacja Orange Czekamy na nowy termin
Międzynarodowa Szkoła letnia w USA (PL0010000561)
Tygodniowa Szkoła Letnia dla młodych ludzi z całego świata, organizowana przez Sojusz Cywilizacji ONZ (UNAOC) we współpracy z Education First.
United Nations Alliance of Civilizations Czekamy na nowy termin
Międzynarodowa wymiana młodzieży (PL0010000238)
O dotacje Ministerstwa Edukacji Narodowej na międzynarodowe wymiany młodzieży z Rosją, Izraelem i krajami Partnerstwa Wschodniego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy konkurs fotograficzny (PL0010000432)
Jeden obraz może wyrażać więcej niż kilkadziesiąt stron tekstu lub kilka godzin przemówień; CIPE organizuje międzynarodowy konkurs na rysunek w jednej z trzech kategorii.
Centrum na rzecz Międzynarodowej Przedsiębiorczości Prywatnej (CIPE) Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy Młodzieżowy Konkurs na bloga (PL0010000501)
Celem konkursu jest danie młodym ludziom możliwości wyrażenia własnego zdania na temat wzmacniania demokracji oraz sektora prywatnego w ich własnych krajach
CIPE – Centrum na rzecz Międzynarodowej Przedsiębiorczości Prywatnej Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy młodzieżowy konkurs na esej (PL0010000434)
Konkurs Goi Peace Foundation i UNESCO dla młodych ludzi z całego świata. Celem konkursu jest inspirowanie społeczeństw do szukania sposobów na osiągnięcie pokoju na świecie
Fundacja Pokoju GOI Czekamy na nowy termin
Mobilność kadry edukacyjnej (PL0010000169)
Mobilność umożliwia przedstawicielom szeroko rozumianej kadry edukacyjnej udział w zagranicznych kursach, seminariach, praktykach, stażach, wizytach studyjnych oraz innych formach szkoleń.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Czekamy na nowy termin
Morze słów – konkurs literacki (PL0010000437)
Międzynarodowy konkurs literacki skierowany do młodych ludzi między 18 a 30 rokiem życia, obywateli 42 krajów Europy i Basenu Morza Śródziemnego.
Fundacja Anny Lindh Czekamy na nowy termin
Muzyka dla młodej generacji - Young Audiences Music Awards (PL0010000438)
Konkurs „Young Audiences Music Awards” (YAMA) organizowany przez Jeunesses Musicales International ma na celu wyróżnienie kreatywności i nowatorstwa w dziedzinie produkcji muzycznych dla młodego pokolenia
Jeunesses Musicales International Czekamy na nowy termin
Młoda Polska (PL0010000085)
„Młoda Polska” program stypendialny Ministra Kultury dla młodych twórców różnych dziedzin sztuki do 35. roku życia.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Młodzieżowa Stolica Europy 2018 (PL0010000392)
Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2018 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę organizuje młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturowym, socjologicznym, politycznym i ekonomicznym.
Europejskie Forum Młodzieży Czekamy na nowy termin
Młodzieżowe Warsztaty Medialne M100 (PL0010000435)
Wyjątkowe warsztaty dla młodych dziennikarzy: możliwość kontaktu z największymi osobistościami mediów z całej Europy, łącznie z krajami nie należącymi do Unii Europejskiej
M100 Sanssouci Colloquium Czekamy na nowy termin
Nagroda dla mediów obywatelskich (PL0010000425)
Czwarta edycja Międzynarodowej Nagrody dla Mediów Obywatelskich ma na celu uhonorowanie najlepszych prac w dziedzinie mediów obywatelskich, w dwóch kategoriach: audio i wideo. Konkurs skierowany jest do producentów prywatnych, niekomercyjnych.
Youth4Media 30-09-2016
Nagroda dla młodego pokolenia dziennikarzy medycznych (PL0010000439)
Celem nagrody jest uhonorowanie wyróżniających się przedstawicieli młodego pokolenia dziennikarzy medycznych, którzy będą mieli możliwość wziąć udział w Światowym Szczycie Zdrowia
European Union of Science Journalists Associations EUSJA Czekamy na nowy termin
Nagroda dla programów profilaktycznych (PL0010000456)
Nagrody pieniężne w wysokości 5000 euro dla trzech najlepszych europejskich projektów profilaktycznych - zapobiegających narkomanii i aktywizujących młodzież - zrealizowanych przez młodzież poniżej 25 roku życia.
Rada Europy - Grupa Pompidou Czekamy na nowy termin
Nagroda Innovact Campus (PL0010000440)
Szansa dla studentów na wdrożenie nowatorskiego projektu na biznes w życie. Do konkursu można zgłaszać projekty bez względu na stopień ich zaawansowania. Liczy się innowacyjność.
Komisja Europejska Dyrekcja ds. Badań Czekamy na nowy termin
Nagroda Jamesa Dysona (PL0010000441)
Międzynarodowa nagroda w dziedzinie projektowania i wzornictwa przemysłowego (design award), przyznawana przez Fundację Jamesa Dysona
James Dyson Foundation Czekamy na nowy termin
Nagroda Maksa van der Stoela (PL0010000442)
Nagroda w wysokości 50 tys euro ustanowiona przez państwo holenderskie dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji z krajów OBWE, które znacząco przyczyniły się do poprawy mniejszości narodowych w ich kraju.
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Czekamy na nowy termin
Nagroda Marii Curie-Skłodowskiej (PL0010000443)
Konkurs dla stypendystów i absolwentów 6. i 7. Programu Ramowego Marie Curie, mający na celu promocję ich dorobku
Komisja Europejska - DG RTD Czekamy na nowy termin
Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego (PL0010000445)
Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego wyróżnia najbardziej wartościowe inicjatywy obywatelskie. Przyznawana jest co roku przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Czekamy na nowy termin
Nagroda Światowego Szczytu Młodzieży (PL0010000446)
Nagroda Światowego Szczytu Młodzieży promuje: innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, mającą na celu sprostanie najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym
WSYA United Nationals Czekamy na nowy termin
Nagroda Viral Video 2014 (PL0010000447)
Konkurs na rozpowszechniane w internecie filmy (virale) z oryginalnym przesłaniem – idealistycznym, politycznym lub innym.
interfilm Berlin Czekamy na nowy termin
Nagroda za inicjatywy kulturalne FRDL (PL0010000554)
Nagroda przyznawana jest za zakończone działania kulturalne i przedsięwzięcia o charakterze kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Czekamy na nowy termin
Nagrody "Pokój poprzez Sport” (PL0010000451)
Nagrody „Pokój poprzez Sport” przyznawane są inicjatywom sportowym i ludziom sportu, którzy przyczyniają się do budowania pokoju i stabilności społecznej w regionach dotkniętych biedą, następstwami konfliktów oraz brakiem spójności społecznej.
Organizacja "Pokój poprzez Sport” Czekamy na nowy termin
Nagrody dla młodych naukowców (PL0010000453)
Międzynarodowy konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą prawa pracy, stosunków pracy, w aspekcie międzynarodowym i/lub porównawczym
Fundacja Marco Biagiego Czekamy na nowy termin
Nagrody w dziedzinie dziedzictwa kulturowego (PL0010000455)
Przyznawana każdego roku nagroda wyróżnia godne naśladowania inicjatywy i umiejętności w zakresie konserwacji i podnoszenia wartości dziedzictwa kulturowego
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Ochrona dziedzictwa kulturowego (PL0010000326)
Program wspierający działania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, realizowany przez MKiDN w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-20 (działanie 8.1)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31-03-2016
Ojczysty – dodaj do ulubionych (PL0010000193)
„Ojczysty – dodaj do ulubionych” to program Narodowego Centrum Kultury wspierający projekty edukacyjno-animacyjne i popularyzujące wiedzę o języku polskim
Narodowe Centrum Kultury Czekamy na nowy termin
Partnerstwa Kulturowe między Azją a Europą (PL0010000537)
Wsparcie dla organizacji z Azji i Europy na realizację wspólnych projektów kulturalnych i artystycznych oraz pogłębienie dialogu międzykulturowego
Arts Network Asia Czekamy na nowy termin
Pax Christi - wolontariat w Niemczech (PL0010000220)
Roczny wolontariat w Niemczech dla młodzieży oferuje katolicka organizacja Pax Christi
Pax Christi - Międzynarodowy Katolicki Ruch dla Pokoju Czekamy na nowy termin
Pestalozzi - warsztaty dla nauczycieli (PL0010000457)
Program szkoleniowy dla kadry nauczycielskiej; umożliwia nauczycielom, wizytatorom, kuratorom i metodykom z 48 państw uczestnictwo w seminariach naukowych.
Rada Europy Stały nabór
Polsko - niemiecka wymiana młodzieży (PL0010000028)
Współfinansowanie projektów rozwijających współpracę polsko-niemiecką - spotkań, współpracę instytucji, badań naukowych, działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Stały nabór
Polsko-Izraelska wymiana młodzieży (PL0010000233)
Międzykulturowe Spotkania Młodzieży: program edukacyjny dla studentów z Polski i Izraela składający się z dwóch części – projektu edukacyjno-artystycznego w Polsce i stypendium na Uniwersytecie w Tel Awiwie
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Czekamy na nowy termin
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży (PL0010000249)
Dotacje na projekty wspierające polsko-litewską współpracę młodzieży.
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PL0010000029)
Dotacje PNWM wpółfinansują działania mające na celu nawiązywanie kontaktów między młodzieży polską i niemiecką.
Ministerstwo Edukacji Narodowej Stały nabór
Polsko-Ukraińska Współpraca Młodzieży (PL0010000216)
Granty na organizację spotkań rówieśników z Polski i Ukrainy w ramach pobytu młodych Ukraińców w Polsce
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży (PL0010000203)
Program dofinansowujący wymiany młodzieżowe odbywające się na terenie Polski, umożliwiający wzajemne poznawanie się młodych Polaków i Ukraińców.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Praca i praktyki w instytucjach UE - EBI (PL0010000469)
Praca sezonowa dla uczących się studentów oraz kilkumiesięczne staże z zakresu finansów, audytu, ekonomii, inżynierii i ogólnego sekretariatu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Europejski Bank Inwestycyjny Stały nabór
Praktyki administracyjne w Komisji Europejskiej (PL0010000474)
Pieciomiesięczne staże dla absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 29-01-2016
Praktyki Banku Światowego (PL0010000489)
Długoterminowy program praktyk Banku Światowego przeznaczony dla młodych ludzi, którzy pasjonują się tematyką światowego rozwoju i mają zadatki na przyszłych światowych liderów.
Bank Światowy Czekamy na nowy termin
Praktyki dla tłumaczy w Komisji Europejskiej (PL0010000475)
Kilkumiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich pragnących zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczeń.
Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Praktyki i wizyty w Parlamencie Europejskim (PL0010000459)
Płatne i niepłatne praktyki w Parlamencie Europejskim; ich celem jest uzupełnienie kształcenia zawodowego młodych obywateli i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne 15-05-2016
Praktyki w Banku Światowym - Europa (PL0010000472)
Płatne, trwające od 3 do 6 miesięcy praktyki w europejskim oddziale Banku Światowego z biurami w Paryżu, Brukseli, Londynie i Rzymie.
Bank Światowy Stały nabór
Praktyki w Centrum Północ-Południe (PL0010000462)
Trwające od trzech do sześciu miesięcy praktyki dla absolwentów i studentów, którzy ukończyli co najmniej trzy lata studiów.
Rada Europy - Centrum Północ-Południe 30-04-2016
Praktyki w Centrum Tłumaczeń dla Instytucji UE (PL0010000463)
Praktyki zawodowe dla absolwentów studiów wyższych z państw członkowskich UE i z krajów kandydujących. Celem praktyk jest umożliwienie absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poznania specyfiki pracy Centrum.
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Czekamy na nowy termin
Praktyki w EUROFOUND (PL0010000468)
Zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez 6-miesięczne praktyki w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków życia i Pracy EUROFOUND.
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Czekamy na nowy termin
Praktyki w europejskich instytucjach - ECML (PL0010000458)
Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.
Rada Europy - Europejskie Centrum Języków Nowożytnych 28-02-2016
Praktyki w Europejskiej Agencji Leków (PL0010000467)
Praktyki umożliwiają młodym absolwentom studiów wyższych poznanie pracy Agencji, zrozumienie jej roli w Unii Europejskiej, a także pozyskanie praktycznej wiedzy i zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie będącej przedmiotem jej działalności
Europejska Agencja Leków Czekamy na nowy termin
Praktyki w Europejskim Centrum Fundacji (PL0010000471)
Płatne praktyki dla studentów i absolwentów z całego świata w Europejskim Centrum Fundacji w Brukseli, które zajmuje się promocją pracy fundacji i fundatorów korporacyjnych
Europejskie Centrum Fundacji Stały nabór
Praktyki w Fundacji im. Anny Lindh (PL0010000473)
Płatne praktyki w Fundacji im. Anny Lindh; ich celem jest wsparcie rozwoju krajowych sieci oraz najważniejszych projektów fundacji.
Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh Czekamy na nowy termin
Praktyki w instytucjach UE - ECDC (PL0010000470)
Kilkumiesięczne płatne praktyki dla absolwentów studiów wyższych w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 31-01-2016
Praktyki w instytucjach UE - EMSA (PL0010000465)
Płatne 3-5 miesięczne praktyki w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu. Kandydaci powinni mieć ukończone studia wyższe i znać dwa języki obce.
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu Czekamy na nowy termin
Praktyki w instytucjach UE - ENISA (PL0010000464)
Płatne praktyki (do pięciu miesięcy) w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, skierowane głównie do młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym z działaniami Agencji.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) Czekamy na nowy termin
Praktyki w instytucjach UE - ERA (PL0010000466)
Kilkumiesięczne, płatne praktyki w Europejskiej Agencji Kolejowej, głównie do młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym z działaniami Agencji.
Europejska Agencja Kolejowa Czekamy na nowy termin
Praktyki w Komitecie Regionów (PL0010000477)
Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego
Komitet Regionów 31-03-2016
Praktyki w NATO (PL0010000478)
Sześciomiesięczne płatne staże w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli dla studentów i absolwentów studiów wyższych.
NATO Czekamy na nowy termin
Praktyki w OBWE (PL0010000490)
Bezpłatne praktyki dla młodych ludzi w biurach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Praktyki trwają od dwóch do sześciu miesięcy.
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Stały nabór
Praktyki w PE dla niepełnosprawnych (PL0010000479)
Pięciomiesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych - zarówno dla absolwentów studiów wyższych, jak i bez wyższego wykształcenia.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne 15-05-2016
Praktyki w Radzie Europy (PL0010000480)
Trzymiesięczne (płatne i niepłatne) praktyki w Radzie Europy.
Rada Europy Czekamy na nowy termin
Praktyki w Radzie UE (PL0010000481)
Kilkumiesięczne praktyki - płatne i niepłatne - w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej dla studentów, absolwentów oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.
Rada Unii Europejskiej - Sekretariat Generalny 01-04-2016
Praktyki w Trybunale Obrachunkowym (PL0010000482)
Kilkumiesięczne, płatne lub niepłatne praktyki w Trybunale Obrachunkowym (Court of Auditors).
Trybunał obrachunkowy Stały nabór
Praktyki w UNESCO (PL0010000484)
Nieodpłatne praktyki (trwające od 1 do 4 miesięcy) w siedzibie UNESCO dla studentów, badaczy i pracowników służby cywilnej.
UNESCO Stały nabór
Praktyki w unijnych instytucjach - ERPO (PL0010000461)
Praktyki umożliwiające absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów.
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 30-04-2016
Praktyki w uninych instytucjach - JRC (PL0010000485)
Nieodpłatne praktyki przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie w pracy naukowej i wcielić w życie wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy zawodowej.
Komisja Europejska - Wspólne Centrum Badawcze Stały nabór
Praktyki, staże i wolontariat w Ministerstwie Środowiska (PL0010000365)
Biuro Finansowe Ministerstwa Środowiska przyjmuje studentów lub absolwentów studiów na trwające trzy miesiące staże, praktyki i wolontariat.
Ministerstwo Środowiska Stały nabór
Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach (PL0010000486)
Program wspiera projekty przyczyniające się do zmniejszenia szkodliwości społecznej i szkód zdrowotnych związanych z narkotykami.
KE - Dyrekcja ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Czekamy na nowy termin
Program dla ekonomistów: Visiting Fellows (PL0010000497)
Krótkoterminowe wizyty wybitnych ekonomistów z całego świata w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Spraw Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN), których celem jest prezentacja pracy badawczej i dyskusja na tematy związane z europejską unią gospodarczą i walutową.
Komisja Europejska - Dyrekcja do Spraw Gospodarczych i Finansowych Czekamy na nowy termin
Program Euro-Med Młodzież (PL0010000487)
Program Euro-Med promuje mobilność i wzajemne zrozumienie młodych ludzi z UE i 9 państw śródziemnomorskich. Wspiera wymiany młodzieży, wolontariat, seminaria, wizyty, szkolenia i inne działania prowadzone w ramach edukacji nieformalnej i kształcenia międzykulturowego.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Program grantowy mPotęga (PL0010000338)
Dofinansowanie projektów edukacyjnych z zakresu matematyki, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ich rodziców oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zasięg programu obejmuje 9 województw
Fundacja mBanku Czekamy na nowy termin
Program Kulthurra! (PL0010000260)
Program ma na celu wzbogacenie oferty twórczych zajęć w szkole, podniesienie ich jakości i wartości artystycznej
Centrum Edukacji Obywatelskiej Czekamy na nowy termin
Program RITA „Przemiany w Regionie” (PL0010000049)
Program „Przemiany w Regionie” wspiera demokratyczne i systemowe przemiany w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem oraz udział w kształtowaniu nowych elit i liderów zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Program Rozwoju Bibliotek (PL0010000294)
Celem programu jest wzmocnienie roli bibliotek gminnych w środowisku lokalnym
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Czekamy na nowy termin
Program stypendialny Bogliasco (PL0010000492)
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura, filologia klasyczna, taniec, film lub video, historia, architektura krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, teatr, sztuka wizualna
Fundacja Bogliasco 15-04-2016
Program stypendialny im. Wima Duisenberga (PL0010000493)
Kilkumiesięczne stypendia dla wybitnych ekonomistów pracujących w środowisku akademickim, bankach centralnych i instytucjach badawczych.
Europejski Bank Centralny Czekamy na nowy termin
Program stypendialny rządu chińskiego (PL0010000221)
Stypendia na naukę języka chińskiego w Chinach dla studentów i absolwentów szkół wyższych przyznaje chińskie Ministerstwo Edukacji.
Ministerstwo Edukacji w Chinach Czekamy na nowy termin
Program Stypendialny UNAOC (PL0010000494)
Stypendia dla liderów społecznych i uznanych specjalistów na podróże, których celem jest poznanie i zrozumienie międzykulturowe oraz wsparcie procesów poprawy stosunków międzynarodowych
United Nations Alliance of Civilizations Stały nabór
Program szkoleniowy dla menadżerów w Japonii (PL0010000495)
Dwunastomiesięczny program szkoleniowy dla młodych menadżerów z UE w Japonii. Obejmuje szkolenie z japońskiej kultury biznesu, języka i sposobu prowadzenia interesów.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Stosunków Zewnętrznych Czekamy na nowy termin
Program szkoleniowy dla menadżerów w Korei (PL0010000496)
Dwunastomiesięczny program szkoleniowy dla młodych menadżerów z Unii Europejskiej, którzy chcą poznać tajniki rynku koreańskiego. Program obejmuje szkolenia z zakresu biznesu, kultury i języka
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Stosunków Zewnętrznych Czekamy na nowy termin
Program Włącz się. Młodzi i media (PL0010000226)
Program wspiera edukację medialną w szkołach oraz doskonalenie zawodowe w dziedzinie edukacji medialnej. Skierowany jest do nauczycieli i uczniów.
Centrum Edukacji Obywatelskiej Czekamy na nowy termin
Program Youngster (PL0010000253)
Program nauki języka angielskiego dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Czekamy na nowy termin
Programy Fundacji Sorosa (PL0010000396)
Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.
Open Society Institute & Soros Foundations Network Stały nabór
Programy szkoleniowe w Europejskiej Agencji Kosmicznej (PL0010000505)
Programy szkoleniowe w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dla młodych ludzi z państw członkowskich i państw współpracujących z ESA
Europejska Agencja Kosmiczna Czekamy na nowy termin
Projekty edukacyjne na obszarach wiejskich i w małych miastach (PL0010000152)
Konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji pozarządowych, prowadzących działania edukacyjne w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców.
Fundacja PZU Czekamy na nowy termin
Projekty pilotażowe „Rozwój partnerstw wiedzy” (PL0010000507)
Konkurs na projekty ustrukturyzowanych partnerstw, łączących przedsiębiorstwa z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami szkoleniowymi w celu opracowywania i realizacji nowych programów nauczania, kursów, innowacyjnych sposobów realizacji i wykorzystania wiedzy i wykształcenia, oraz w celu ułatwienia przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym a firmami.
Komisja Europejska Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Projekty w zakresie przedsiębiorczości (PL0010000421)
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w Europie oraz promowanie projektów o wysokiej wartości dodanej na poziomie europejskim w dziedzinie edukacji na rzecz przedsiębiorczości. Działania będą skierowane do nauczycieli i młodzieży w szkołach podstawowych, średnich i wyższych.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Czekamy na nowy termin
Promocja kultury holenderskiej (PL0010000171)
Dotacje na lokalne projekty, promujące kulturę Holandii.
Ambasada Królestwa Niderlandów Czekamy na nowy termin
Promocja kultury polskiej za granicą (PL0010000557)
Wsparcie kreowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej poprzez dofinansowanie działań promujących najbardziej wartościowe zjawiska kultury polskiej - współczesne i historyczne
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Promocja literatury i czytelnictwa (PL0010000342)
Program „Promocja literatury i czytelnictwa” wspiera rozwój i promocję literatury, czytelnictwo, wydawanie i popularyzację wartościowych czasopism kulturalnych oraz partnerstwa publiczno-społeczne
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Płatne staże dla absolwentów w spółkach Skarbu Państwa (PL0010000545)
Płatne staże zawodowe dla absolwentów polskich uczelni w Spółkach z udziałem Skarbu Państwa – liderów w branżach energetycznej, petrochemicznej, wydobywczej, zbrojeniowej i finansowej
Ministerstwo Skarbu Państwa Czekamy na nowy termin
Rządowe stypendia na naukę za granicą (PL0010000058)
W ramach umów dwustronnych zawieranych przez polski rząd i rządy innych państw, działają liczne programy stypendialne.
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Stały nabór
SCOPE - praktyki dla studentów medycyny (PL0010000009)
Program SCOPE umożliwia studentom wydziałów lekarskich wyjazd na miesięczne praktyki wakacyjne do wielu zakątków świata.
IFMSA Stały nabór
Seniorzy w akcji (PL0010000268)
Granty na projekty wspierające działania seniorów oraz promujące współpracę międzypokoleniową
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
ShopAlike - staże i praktyki zawodowe za granicą (PL0010000301)
Program płatnych staży i praktyk dla studentów i absolwentów w branży e-commerce
Visual Media - ShopAlike Stały nabór
Sieć edukacyjna - kompetencje kluczowe w szkole (PL0010000391)
Dofinansowanie na działania prowadzące do utworzenia sieci instytucji zajmujących się tematyką wdrażania kluczowych kompetencji w edukacji szkolnej (celem przeprowadzenia analizy stanu obecnego, opracowania wspólnej polityki, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk).
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Solidarna szkoła (PL0010000322)
Celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla bardzo zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności.
Fundacja Świętego Mikołaja Czekamy na nowy termin
Sport wszystkich dzieci (PL0010000570)
Program dotacyjny wspierający upowszechnianie i umożliwianie podejmowanie aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, przy jednoczesnym kształtowaniu wśród młodych osób postaw społecznych i zdrowotnych
Ministerstwo Sportu i Turystyki Czekamy na nowy termin
Społeczny StartUp (PL0010000336)
Wsparcie merytoryczne i finansowe nowatorskich rozwiązań w dziedzinie spraw społecznych
Fundacja Ashoka Czekamy na nowy termin
Śródziemnomorska Nagroda Dziennikarska (PL0010000532)
Nagrody dla dziennikarzy za artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne wspierające różnorodność międzykulturową.
Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh Czekamy na nowy termin
START - stypendia dla młodych naukowców (PL0010000012)
Stypendia dla naukowców do 30 lat, którzy są pracownikami lub doktorantami w instytucjach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Czekamy na nowy termin
Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim (PL0010000511)
Płatne i niepłatne staże dla tłumaczy pisemnych i ustnych w Parlamencie Europejskim organizowane z myślą o kształceniu zawodowym młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.
Parlament Europejski - Biuro ds. Tłumaczeń 15-02-2016
Staże szkoleniowe w Parlamencie Europejskim (PL0010000552)
Parlament Europejski oferuje możliwość podjęcia staży szkoleniowych w zakresie tłumaczeń. Staże odbywają się w Luksemburgu.
Parlament Europejski - Biuro ds. Tłumaczeń 15-02-2016
Staże w Amnesty International (PL0010000512)
Sześciomiesięczne praktyki w biurach Sekretariatu Międzynarodowego w Londynie, Genewie i Nowym Jorku
Amnesty International Polska Stały nabór
Staże w Banku Światowym (PL0010000513)
są okazja dla studentów na podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.
Bank Światowy 31-01-2016
Staże w europejskich instytucjach - ECRE (PL0010000518)
11-miesięczne staże w biurze ECRE w Brukseli z zakresu praw człowieka, europejskiego i międzynarodowego azylu i spraw uchodźców.
Europejska Rada ds. Uchodźców i Wygnańców Stały nabór
Staże w Europejskim Banku Centralnym (PL0010000514)
Staże w Europejskim Banku Centralnym dla studentów i absolwentów takich kierunków jak ekonomia, finanse, administracja, prawo, zasoby ludzkie czy lingwistyka.
European Central Bank - ECB Stały nabór
Staże w instytucjach europejskich - CEDEFOP (PL0010000515)
Dziewięciomiesięczny staż w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) dla absolwenta studiów wyższych, doktoranta lub osoby, która niedawno ukończyła studia i rozpoczyna nową karierę zawodową.
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Czekamy na nowy termin
Staże w instytucjach kultury (PL0010000154)
O bezpłatne staże w polskich instytucjach kultury mogą ubiegać się studenci kierunków artystycznych i humanistycznych. Miejsca dla stażystów mogą zgłaszać organizacje i firmy działające w sektorze kultury.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym (PL0010000516)
Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 31-03-2016
Staże w ONZ (PL0010000491)
Staże dla studentów ostatnich lat w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka 30-04-2016
Staże w Trybunale Sprawiedliwości UE (PL0010000483)
Trybunał Sprawiedliwości każdego roku, w dwóch terminach, oferuje ograniczoną liczbę płatnych staży dla absolwentów studiów z zakresu prawa, nauk politycznych i tłumaczeń konferencyjnych.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 30-04-2016
Staże w unijnych instytucjach - OHIM (PL0010000517)
Pięciomiesięczne, płatne staże dla absolwentów i studentów ostatnich lat w jednej z komórek Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Czekamy na nowy termin
Studencki program wymiany stażystów (PL0010000519)
Praktyki zawodowe zagranicą dla studentów prawa i młodych prawników.
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Czekamy na nowy termin
Studia doktoranckie na EIU (PL0010000520)
Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych.
Europejski Instytut Uniwersytecki 31-01-2016
Stypendia Atlas Corps (PL0010000188)
Roczne stypendia w USA i Ameryce Łacińskiej dla liderów organizacji pozarządowych z całego świata.
Atlas Service Corps Stały nabór
Stypendia dla absolwentów kierunków artystycznych (PL0010000039)
Stypendia z różnych dziedzin sztuki dla absolwentów kierunków artystycznych na pobyt studyjny oraz roczne lub dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na jednej z niemieckich uczelni
DAAD Czekamy na nowy termin
Stypendia dla absolwentów na naukę w Niemczech (PL0010000023)
Stypendia umożliwiające absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich.
DAAD Czekamy na nowy termin
Stypendia dla liderów społecznych (PL0010000547)
Stypendia dla młodych, wyróżniających się liderów, którzy poprzez swoje projekty inicjują zmiany społeczne i budują więzi młodzieży ze społecznością lokalną lub kierują działaniami grupy młodych ludzi na rzecz ochrony i promocji praw dzieci.
Międzynarodowa Fundacja Młodzieży - YoutActionNet Czekamy na nowy termin
Stypendia dla pracowników NGO (PL0010000521)
Kilkutygodniowe staże dla pracowników trzeciego sektora z Europy Środkowo-Wschodniej w instytucjach pozarządowych w krajach Europy Zachodniej.
Europejskie Centrum Fundacji Czekamy na nowy termin
Stypendia dla studentów kierunków humanistycznych (PL0010000095)
O stypendia mogą ubiegać się osoby studiujące na kierunkach: historia, politologia, europeistyka, socjologia, psychologia, filozofia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stypendyści programu Stypendiów Pomostowych.
Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka Czekamy na nowy termin
Stypendia doktoranckie w Nowej Zelandii (PL0010000522)
Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii
Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie 15-07-2016
Stypendia Fulbrighta dla obywateli UE w USA (PL0010000488)
Dofinansowanie dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Stypendia Fundacji Bayer Science & Education (PL0010000281)
Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych i fizycznych
Fundacja Bayer Science & Education 10-07-2016
Stypendia Fundacji Heinricha Bölla (PL0010000524)
Roczne stypendia na naukę w niemieckich uczelniach wyższych dla zaangażowanych społecznie lub politycznie studentów, absolwentów i doktorantów wszystkich przedmiotów i narodowości, którym bliskie są takie wartości jak ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, demokracja, prawa człowieka czy sprawiedliwość.
Heinrich Böll Foundation 01-03-2016
Stypendia Fundacji Indentitas (PL0010000560)
Konkurs stypendialny dla studentów kierunków humanistycznych
Fundacja Identitas Czekamy na nowy termin
Stypendia Fundacji Konrada Adenauera (PL0010000006)
Stypendia dla absolwentów i doktorantów planujących naukę w Niemczech.
Fundacja Konrada Adenauera Czekamy na nowy termin
Stypendia Fundacji Orlenu (PL0010000111)
Stypendia dla zdolnych dzieci i młodzieży, którzy mają trudną sytuację materialną.
Fundacja Orlen Dar Serca Czekamy na nowy termin
Stypendia IED na rok akademicki 2013/14 (PL0010000407)
Konkurs, w którym nagrodami są roczne stypendia zagraniczne (Włochy, Hiszpania, Brazylia) na studia magisterskie w dziedzinach: wzornictwo (design), moda, komunikacja wizualna i zarządzanie.
Europejski Instytut Designu Czekamy na nowy termin
Stypendia im. Lane'a Kirklanda (PL0010000138)
Stypendia dla obywateli z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji oraz Ukrainy na badania w Polsce.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 01-03-2016
Stypendia Józefa Tischnera (PL0010000202)
Stypendium na projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Czekamy na nowy termin
Stypendia na podróże grupowe do Niemiec (PL0010000022)
Stypendia skierowane do grup studentów z wszystkich kierunków na wizyty na niemieckich uczelniach
DAAD 01-02-2016
Stypendia na studia magisterskie/doktoranckie w Australii (PL0010000427)
Stypendia dla studentów z całego świata pokrywające koszty nauki na studiach II i III stopnia na australijskich uczelniach wyższych.
Australijski Departament Rządowy ds Innowacji, Nauki i Badań Stały nabór
Stypendia na studia we Francji (PL0010000142)
Stypendia na studia uzupełniające we Francji
Ambasada Republiki Francuskiej Czekamy na nowy termin
Stypendia na wakaczjnz kurs języka niemieckiego (PL0010000073)
Stypendia dla studentów wszystkich kierunków na uczestnictwo w letnich kursach językowych oferowanych przez niemieckie uniwersytety
DAAD Czekamy na nowy termin
Stypendia naukowo - badawcze UNESCO (PL0010000525)
Program stypendialny UNESCO, obejmujący stypendia naukowo-badawcze, naukowe oraz granty przyznawane na podróże, mający na celu wsparcie strategicznych celów UNESCO.
UNESCO Polska Stały nabór
Stypendia Pomostowe (PL0010000050)
Program socjalnych stypendiów adresowany do uzdolnionych maturzystów z terenów wiejskich oraz małych miasteczek.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Stypendia Św. Mikołaja (PL0010000285)
Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Fundacja Świętego Mikołaja Czekamy na nowy termin
Stypendia Towarzystwa Copernicus (PL0010000017)
Stypendia semestralne Towarzystwa Copernicus e.V. na studia i praktykę zawodową w Berlinie i Hamburgu
Towarzystwo Copernicus e.V. Czekamy na nowy termin
Stypendia Tureckiej Fundacji Kultury (PL0010000526)
Turecka Fundacja Kultury (TFK) finansuje prowadzenie badań związanych ze sztuką i kulturą Turcji oraz z ochroną tureckiego dziedzictwa kulturowego i artystycznego.
Turecka Fundacja Kultury Czekamy na nowy termin
Stypendia w Komisji Europejskiej dla tłumaczy (PL0010000523)
Stypendia dla studentów wszystkich dyscyplin przyjętych na studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń ustnych oferowanych przez renomowane uniwersytety lub instytucje kształcenia wyższego.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Tłumaczeń Ustnych Czekamy na nowy termin
Stypendium Artystyczne Henkel CEE (PL0010000527)
Stypendium Artystyczne i nagroda Henkel CEE (część programu KulturKontakt) dla artystów malarzy, rysowników i fotografów oraz artystów wykorzystujących w swoich pracach techniki wideo i instalacje artystyczne. Stypendium przeznaczone dla artystów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Henkel Central Eastern Europe Czekamy na nowy termin
Stypendium Artystyczne KODAK (PL0010000528)
Szansa na stypendium artystyczne dla studentów kształcących się na kierunkach związanych z kinematografią i produkcją filmową
KODAK Czekamy na nowy termin
Stypendium im. Lesława A. Pagi (PL0010000065)
Stypendium skierowane jest do akademickich kół naukowych organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego
Fundacja im.Lesława A.Pagi Czekamy na nowy termin
Stypendium na naukę w Central European University (PL0010000018)
Studia podyplomowe na Central European University dofinansowywane przez Fundację Sorosa.
Open Society Institute & Soros Foundations Network Czekamy na nowy termin
Stypendium Naukowo-Badawcze OBWE (PL0010000529)
Stypendia naukowo-badawcze dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich w dziedzinie nauk politycznych, prawa i stosunków międzynarodowych z uniwersytetów w krajach OBWE
OBWE 01-05-2016
Stypendium z ochrony środowiska w Niemczech (PL0010000064)
Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej.
Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko-Deutsche Bundesstiftung Umwelt 16-09-2016
Szkolenia pracowników młodzieżowych (PL0010000530)
Szkolenia dla pracowników młodzieżowych organizowane przez Komisję Europejskiej i Radę Europy w ramach Programu Partnerstwo.
Rada Europy/ Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Szkolenia w Europejskich Centrach Młodzieży (PL0010000428)
Program szkoleniowy dla osób zaangażowanych w działalność młodzieżową. Promuje udział młodzieży w życiu publicznym na szczeblu europejskim. Podnosi jakość międzykulturowych działań młodzieżowych.
Rada Europy - Dyrekcja ds. Młodzieży i Sportu Stały nabór
Szkoły dla ekorozwoju (PL0010000133)
Dotacje na projekty ekologiczne dla instytucji edukacyjnych z Dolnego Śląska, Mazowsza, Małopolski, Lublina i Rzeszowa.
Fundacja Toyota (Japonia) Czekamy na nowy termin
Szkoły Zjednoczonego Świata (PL0010000025)
Stypendia na dwa ostatnie lata nauki, zakończone międzynarodową maturą IB w szkołach w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Włoszech, Kostaryce, Hong Kongu...
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Czekamy na nowy termin
Talenty - Fundusz Stypendialny (PL0010000094)
Stypendia z Funduszu Lednickie Talenty dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin
Talenty - Fundusz Stypendialny Czekamy na nowy termin
Tempus (PL0010000533)
Program dla organów administracji publicznej, organizacji rządowych i pozarządowych, instytucji szkoleniowych, izb handlowych, przemysłu . Wspiera współpracę (szkolenia, staże, spotkania, wizyty) w dziedzinie szkolnictwa wyższego między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi z UE krajami partnerskimi (Bałkany Zachodnie, Europa Wschodnia, Azja środkowa, Afryka Północna, Bliski Wschód).
Komisja europejska Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Turniej Innowacji Społecznych (PL0010000535)
Celem turnieju organizowanego przez Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mających duży potencjał społeczny
Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego Czekamy na nowy termin
Twoja perspektywa. Ciekawi widzą więcej (PL0010000566)
Konkurs „Ciekawi widzą więcej” odbywa się w ramach programu Twoja Perspektywa – jest skierowany do studentów-pasjonatów nowych technologii, którzy swoją wiedzę starają się przełożyć na biznes
Orange Polska SA Czekamy na nowy termin
Twoja pierwsza praca z Euresem (PL0010000536)
Program ma pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy w jednym z 28 państw członkowskich UE, a firmom w znalezieniu pracownika z innego kraju UE.
KE Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans 18-03-2016
UE - Kanada: współpraca w edukacji i młodzieży (PL0010000499)
Program współpracy między Unia Europejską a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Unijny konkurs dla młodych naukowców (PL0010000538)
Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców to inicjatywa Komisji Europejskiej. Odbywa się zawsze we wrześniu, za każdym razem w innym państwie europejskim.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych Czekamy na nowy termin
Uniwersytet letni AEGEE (PL0010000539)
Summer Universities to obozy, na których oprócz zdobywania wiedzy na temat innego kraju, kultury i języka, uczestnicy świetnie się bawią.
AEGEE Europe - Europejskie Forum Studentów Czekamy na nowy termin
Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych (PL0010000331)
Dotacje na zadania z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych przyznaje Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Ministerstwo Sportu i Turystyki Czekamy na nowy termin
Vulcanus - praktyki w Japonii (PL0010000540)
Praktyki przemysłowe w Japonii dla studentów kierunków inżynierskich i nauk ścisłych z państw członkowskich Unii Europejskiej.
DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Czekamy na nowy termin
Warsztaty ONZ „Model UN” (PL0010000541)
Departament Informacji Publicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDPI) organizuje warsztaty poświęcone Modelowi Organizacji Narodów Zjednoczonych (MUN)
Organizacja Narodów Zjednoczonych Czekamy na nowy termin
Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej (PL0010000299)
Program wspierający współpracę obywatelską Polski i Węgier w ramach działań organizacji pozarządowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Wizyty studyjne dla specjalistów od szkolenia zawodowego (PL0010000542)
Program zachęca do współpracy, dyskusji i wymiany poglądów przez osoby odpowiedzialne za szkolenie i kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Wizyty w instytucjach UE (PL0010000498)
Program wizyt studyjnych w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu dla młodych liderów z państw spoza Unii Europejskiej.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne Stały nabór
Wizyty w instytucjach unijnych (PL0010000102)
Fundusze europarlamentarzystów na wizyty w instytucjach unijnych.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne Stały nabór
Wolontariat Harcerski (PL0010000311)
Program Ministerstwa Edukacji Narodowej finansujący organizację szkoleń dla harcerzy – instruktorów-wolontariuszy, zgodnie z założeniami metody harcerskiej, z uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Wolontariat z niepełnosprawnymi w Niemczech (PL0010000160)
Roczny wolontariat w placówkach dla osób niepełnosprawnych na terenie Niemiec adresowany do osób powyżej 18. roku życia.
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners Czekamy na nowy termin
Workcampy w Niemczech (PL0010000150)
Miesięczne workcampy w gospodarstwie rolnym dla osób powyżej 18. roku życia.
Fundacja Fercher von Steinwand e.V Czekamy na nowy termin
Wsparcie EYC dla międzynarodowych działań młodzieży (PL0010000426)
Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają pozarządowym organizacjom młodzieżowych, sieciom i innym strukturom zaangażowanym w pracę z młodzieżą przeprowadzanie sesji studyjnych lub innowacyjnych, międzynarodowych lub wielostronnych projektów edukacyjnych
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016
Wsparcie szkoleń i współzawodnictwa sportowego młodzieży - MSiT (PL0010000135)
Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach wsparcia szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży.
Ministerstwo Sportu i Turystyki Czekamy na nowy termin
Wspieramy Mamy (PL0010000237)
Dotacje na najciekawsze projekty rozwiązujące problemy mam w Polsce przyznaje Grupa AXA.
Grupa AXA Czekamy na nowy termin
Współpraca Transgraniczna Polska-Czechy (PL0010000259)
Dofinansowanie na projekty współpracy społeczno-gospodarczej pogranicza polsko-czeskiego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Czekamy na nowy termin
Współpraca UE, Afryka, Karaiby, Pacyfik w szkolnictwie wyższym (PL0010000500)
Dofinansowanie dla projektów wspierających struktury i efektywność edukacji akademickiej w krajach regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz mobilność i współpracę akademicką UE-AKP
EuropeAid Czekamy na nowy termin
Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia (ICI ECP) (PL0010000406)
ICI ECP ma na celu lepsze poznanie się obywateli UE i obywateli Australii, Japonii i Korei oraz poprawę zasobów ludzkich w tych państwach.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Wydarzenia artystyczne - program MKiDN (PL0010000272)
Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze artystycznej (w Polsce i za granicą), w obszarze muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Wymiany studentów uczelni technicznych (PL0010000405)
Program umożliwia studentom uczelni technicznych zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wymian Studentów Uczelni Technicznych Stały nabór
Wzór na Unię Europejską (PL0010000544)
Model European Union to szansa dla ponad 150 młodych Europejczyków na wzięcie udziału w symulacji podejmowania decyzji i procedur legislacyjnych w UE. Całe przedsięwzięcie odbywa się w Strasbourgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
BETA - Bringing Europeans Together Association Czekamy na nowy termin
YFU - wymiany międzynarodowe młodzieży (PL0010000546)
Youth for Understanding umożliwia młodzieży wzięcie czynnego udziału w życiu rodziny, szkoły i środowiska w obcym kraju poprzez spędzenie roku u rodziny goszczącej, aby z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości.
Youth for Understanding Poland Czekamy na nowy termin
Your Europe, Your Say (PL0010000555)
Program symulacji obrad Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC), w którym udział biorą szkoły gimnazjalne z całej Europy
Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny Czekamy na nowy termin
Youth Business Poland (PL0010000191)
Program wsparcia mentoringowego młodych osób (18–35 lat) w założeniu i rozwoju działalności gospodarczej
Fundacja Inkubator Technologiczny Stały nabór
Zachować pamięć: polsko-niemieckie projekty młodzieżowe (PL0010000308)
Program wspierający polsko-niemieckie i trójstronne projekty młodzieżowe realizowane w miejscach pamięci związanych z nazistowskim terrorem
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Czekamy na nowy termin
Zdrowie Publiczne (PL0010000549)
Program finansuje działania zmierzające do poprawy i ochrony zdrowia oraz rozpowszechniania i upowszechniania wiedzy i informacji dotyczących zdrowia w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zdrowia i Konsumentów Czekamy na nowy termin
Zdrowie UE – Nagroda dla dziennikarzy (PL0010000550)
Konkurs dla dziennikarzy promujący dobre dziennikarstwo związane z opieki zdrowotną i prawami pacjentów.
Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Czekamy na nowy termin
„Architekci naszej rzeczywistości” - konkurs grantowy (PL0010000394)
Program dofinansowuje przedsięwzięcia, które przywracają pamięć o znanych-nieznanych bohaterach polskich miast: przedsiębiorcach, naukowcach, społecznikach
Fundacja Banku Zachodniego WBK Czekamy na nowy termin
„Grand Tour – poznaj samego siebie!” (PL0010000556)
6-dniowy warsztat rozwojowy dla 12 studentów uczelni należących do Santander Universidades, wybranych w drodze 2-etapowego konkursu.
Bank Zachodni WBK – Santander Universidades Czekamy na nowy termin