Granty – uniwersytet

– nowy program – aktualizacja opis bazy 78 grantów
GrantSortuj malejąco Fundator Deadline
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Czekamy na nowy termin
Amgen Scholars - program naukowy (PL0010000087)
Program naukowy skierowany do studentów kierunków ścisłych, umożliwiający prowadzenie projektów badawczych w międzynarodowym środowisku na najlepszych uczelniach w Europie
Amgen Foundation 01-02-2016
BAYHOST - Stypendia w Bawarii (PL0010000206)
Roczne stypendia dla absolwentów szkół wyższych, chcących kontynuować naukę na bawarskich uczelniach.
BAYHOST - Bawarskie Centrum Szkół Wyższych 28-02-2016
Diamentowy Grant (PL0010000084)
Program przyznający środki finansowe na realizację badań naukowych przez wybitnych studentów - również tych, którzy kształcili się na uczelniach zagranicznych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15-02-2016
Droga na Harvard - konkurs (PL0010000032)
Gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich, studenci i absolwenci marzący o studiach w renomowanych amerykańskich uczelniach mogą wziąć udział III edycji konkursu "Droga na Harvard".
Harvard Club of Poland Czekamy na nowy termin
Działania programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020 (PL0010000341)
Unijny program na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań i Innowacji (DG RTD) 28-04-2016
Erasmus+ Jean Monnet – Centra doskonałości (PL0010000284)
Granty na stworzenie punktów kompetencji i wiedzy na temat Unii Europejskiej. Centrum Doskonałości Jeana Monneta skupia specjalistyczną wiedzę i kompetencje wysokiej klasy ekspertów (w tym beneficjentów grantów Katedra Jeana Monneta i/lub grantów Moduł Jeana Monneta)
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – Katedry (PL0010000287)
Granty dla profesorów uniwersyteckich lub adiunktów na rozwój kariery dydaktycznej o specjalizacji związanej z Unią Europejską
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – konsorcja i sieci (PL0010000275)
Granty na tworzenie i rozwój konsorcjów złożonych z podmiotów z różnych krajów (instytucji szkolnictwa wyższego, centrów doskonałości, wydziałów, zespołów, ekspertów indywidualnych itp.), zajmujących się badaniami nad Unią Europejską oraz na wzmocnienie istniejących sieci wspierających dotyczących tematyki Unii Europejskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – Wsparcie dla Stowarzyszeń profesorów i naukowców (PL0010000258)
Granty na działalność międzynarodowych stowarzyszeń profesorów i naukowców zajmujących się badaniem Unii Europejskiej.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (PL0010000340)
Dokument uprawniający szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus+, nadawany przez Komisję Europejską.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – szkolnictwo wyższe (PL0010000318)
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 31-03-2016
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Praktyki dla absolwentów (PL0010000062)
Dofinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach za granicą dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Kultury i Edukacji 31-03-2016
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Wyjazdy pracowników uczelni (PL0010000339)
Stypendia na szkolenia lub prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe– Wyjazdy na studia i praktyki (PL0010000317)
Stypendia na realizację części studiów lub praktyki za granicą dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 31-03-2016
Erasmus+ Wspólne studia magisterskie (Erasmus Mundus) (PL0010000551)
Studia II stopnia o międzynarodowym charakterze. Prowadzi je konsorcjum uczelni, w skład którego wchodzą co najmniej trzy uczelnie z trzech różnych krajów.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Europass (PL0010000384)
Europass to pięć przejrzystych dokumentów, dzięki którym można zaprezentować swoje osiągnięcia w sposób zrozumiały dla przyszłego pracodawcy.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Stały nabór
FSS - Wizyty Przygotowawcze (PL0010000030)
Spotkania przedstawicieli instytucji edukacyjnych z Polski, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu ułatwiające nawiązanie współpracy międzynarodowej
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Czekamy na nowy termin
Global Study Awards - dotacje na studia za granicą (PL0010000579)
Konkurs dotacyjny dla osób, które planują rozpoczęcie za granicą studiów I, II lub III stopnia i w ciągu ostatnich dwóch lat zdały językowy egzamin IELTS
StudyPortal 30-06-2016
Google - stypendia dla studentów niepełnosprawnych (PL0010000583)
O stypendium mogą ubiegać się studenci z niepełnosprawnością ruchową, kształcący się na jednej z uczelni w Europie lub Izraelu, na kierunku związanym z obszarem informatyki
Google Czekamy na nowy termin
Grant na badania naukowe w Norwegii (PL0010000586)
Mobility Grant to dofinansowanie przyznawane przez portal StudyInNorway.no na badania naukowe w Norwegii dla studentów języka i/lub kultury norweskiej, studiujących poza jej granicami
StudyInNorway.no 31-03-2016
Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (PL0010000548)
Zaawansowane Granty ERC są skierowane do uznanych naukowców-liderów dowolnej narodowości (bez względu na wiek), ich celem jest wsparcie prowadzenia przełomowych projektów badawczych, które wyznaczają nowe kierunki w swoich dziedzinach
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych Czekamy na nowy termin
Horyzont 2020: Granty ERC dla początkujących naukowców (PL0010000404)
Pogram grantowy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wspiera najlepszych europejskich naukowców, inżynierów i badaczy, którzy prowadzą pionierskie badania naukowe łączące różne dziedziny nauki
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych Czekamy na nowy termin
Indeks Start2Star - stypendia (PL0010000177)
Stypendia dla maturzystów z ubogich rodzin zamierzających podjąć studia na wyższej uczelni
Fundacja im. Lesława Pagi Czekamy na nowy termin
Inicjatywa na rzecz uniwersyteckich badań naukowych (PL0010000408)
Inicjatywa składa się z trzech różnych programów na rzecz badań naukowych, stworzonych przez Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z europejskimi uniwersytetami
Europejski Bank Inwestycyjny Czekamy na nowy termin
INTERREG IVC - współpraca terytorialna (PL0010000409)
Program INTERREG IVC wspiera współpracę regionów w Europie. Umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Ma dwa priorytety: 1) innowacje i gospodarka oparta na wiedzy; 2) środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej Czekamy na nowy termin
Konkurs na najlepszy doktorat nt. władz lokalnych i regionalnych w UE (PL0010000418)
Konkurs Komitetu Regionów na najlepszą pracę doktorską obronioną na jednym z uniwersytetów państw członkowskich UE. Temat konkursu: Lokalne i regionalne władze w Unii Europejskiej.
Komitet Regionów Czekamy na nowy termin
Międzynarodowa Szkoła letnia w USA (PL0010000561)
Tygodniowa Szkoła Letnia dla młodych ludzi z całego świata, organizowana przez Sojusz Cywilizacji ONZ (UNAOC) we współpracy z Education First.
United Nations Alliance of Civilizations Czekamy na nowy termin
Mobilność kadry edukacyjnej (PL0010000169)
Mobilność umożliwia przedstawicielom szeroko rozumianej kadry edukacyjnej udział w zagranicznych kursach, seminariach, praktykach, stażach, wizytach studyjnych oraz innych formach szkoleń.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Czekamy na nowy termin
MOST (PL0010000069)
Program dla studentów zainteresowanych spędzeniem semestru lub roku na innym uniwersytecie w Polsce.
Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna 15-05-2016
Nagroda Innovact Campus (PL0010000440)
Szansa dla studentów na wdrożenie nowatorskiego projektu na biznes w życie. Do konkursu można zgłaszać projekty bez względu na stopień ich zaawansowania. Liczy się innowacyjność.
Komisja Europejska Dyrekcja ds. Badań Czekamy na nowy termin
Nagroda Roku dla Młodego Naukowca (PL0010000444)
Międzynarodowe Forum Transportu wyróżni młodego naukowca z jednego z krajów członkowskich Forum, którego badania w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju sektora transportu
Międzynarodowe Forum Transportu OECD Czekamy na nowy termin
Polish-American Internship Initiative (PL0010000582)
Program staży dla polskich studentów, odbywanych w USA, w renomowanych amerykańskich przedsiębiorstwach
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Polsko - niemiecka wymiana młodzieży (PL0010000028)
Współfinansowanie projektów rozwijających współpracę polsko-niemiecką - spotkań, współpracę instytucji, badań naukowych, działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Stały nabór
Polsko-Izraelska wymiana młodzieży (PL0010000233)
Międzykulturowe Spotkania Młodzieży: program edukacyjny dla studentów z Polski i Izraela składający się z dwóch części – projektu edukacyjno-artystycznego w Polsce i stypendium na Uniwersytecie w Tel Awiwie
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Czekamy na nowy termin
Praktyki i wizyty w Parlamencie Europejskim (PL0010000459)
Płatne i niepłatne praktyki w Parlamencie Europejskim; ich celem jest uzupełnienie kształcenia zawodowego młodych obywateli i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne 15-05-2016
Praktyki w Europejskiej Agencji Leków (PL0010000467)
Praktyki umożliwiają młodym absolwentom studiów wyższych poznanie pracy Agencji, zrozumienie jej roli w Unii Europejskiej, a także pozyskanie praktycznej wiedzy i zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie będącej przedmiotem jej działalności
Europejska Agencja Leków Czekamy na nowy termin
Praktyki w Europejskim Centrum Fundacji (PL0010000471)
Płatne praktyki dla studentów i absolwentów z całego świata w Europejskim Centrum Fundacji w Brukseli, które zajmuje się promocją pracy fundacji i fundatorów korporacyjnych
Europejskie Centrum Fundacji Stały nabór
Praktyki w PE dla niepełnosprawnych (PL0010000479)
Pięciomiesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych - zarówno dla absolwentów studiów wyższych, jak i bez wyższego wykształcenia.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne 15-05-2016
Praktyki w unijnych instytucjach - ERPO (PL0010000461)
Praktyki umożliwiające absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów.
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 30-04-2016
Program dla ekonomistów: Visiting Fellows (PL0010000497)
Krótkoterminowe wizyty wybitnych ekonomistów z całego świata w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Spraw Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN), których celem jest prezentacja pracy badawczej i dyskusja na tematy związane z europejską unią gospodarczą i walutową.
Komisja Europejska - Dyrekcja do Spraw Gospodarczych i Finansowych Czekamy na nowy termin
Program stypendialny im. Wima Duisenberga (PL0010000493)
Kilkumiesięczne stypendia dla wybitnych ekonomistów pracujących w środowisku akademickim, bankach centralnych i instytucjach badawczych.
Europejski Bank Centralny Czekamy na nowy termin
Programy Fundacji Sorosa (PL0010000396)
Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.
Open Society Institute & Soros Foundations Network Stały nabór
Programy szkoleniowe UE - Japonia (PL0010000504)
Szkolenia, ktore podnoszą umiejętności pracowników firm europejskich; mogą mieć formę prowadzenia badań oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu biznesu
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Stosunków Zewnętrznych Czekamy na nowy termin
Programy szkoleniowe w Europejskiej Agencji Kosmicznej (PL0010000505)
Programy szkoleniowe w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dla młodych ludzi z państw członkowskich i państw współpracujących z ESA
Europejska Agencja Kosmiczna Czekamy na nowy termin
Projekty pilotażowe „Rozwój partnerstw wiedzy” (PL0010000507)
Konkurs na projekty ustrukturyzowanych partnerstw, łączących przedsiębiorstwa z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami szkoleniowymi w celu opracowywania i realizacji nowych programów nauczania, kursów, innowacyjnych sposobów realizacji i wykorzystania wiedzy i wykształcenia, oraz w celu ułatwienia przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym a firmami.
Komisja Europejska Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
SCOPE - praktyki dla studentów medycyny (PL0010000009)
Program SCOPE umożliwia studentom wydziałów lekarskich wyjazd na miesięczne praktyki wakacyjne do wielu zakątków świata.
IFMSA Stały nabór
Solidarna szkoła (PL0010000322)
Celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla bardzo zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności.
Fundacja Świętego Mikołaja Czekamy na nowy termin
START - stypendia dla młodych naukowców (PL0010000012)
Stypendia dla naukowców do 30 lat, którzy są pracownikami lub doktorantami w instytucjach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Czekamy na nowy termin
Staże w instytucjach kultury (PL0010000154)
O bezpłatne staże w polskich instytucjach kultury mogą ubiegać się studenci kierunków artystycznych i humanistycznych. Miejsca dla stażystów mogą zgłaszać organizacje i firmy działające w sektorze kultury.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym (PL0010000516)
Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 31-03-2016
Staże w ONZ (PL0010000491)
Staże dla studentów ostatnich lat w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka 30-04-2016
Studia dla wybitnych (PL0010000578)
Program wsparcia finansowego dla studentów o wybitnych osiągnięciach, umożliwiający podjęcie studiów magisterskich na najlepszych uczelniach świata
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 31-03-2016
Studia doktoranckie na EIU (PL0010000520)
Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych.
Europejski Instytut Uniwersytecki 31-01-2016
Studiujesz? Praktykuj! (PL0010000571)
Program grantowy dla uczelni publicznych i niepublicznych, wspierający realizację wysokiej jakości staży i praktyk studenckich.
Narodowe Centrum Kultury Czekamy na nowy termin
Stypendia doktoranckie (PL0010000074)
Stypendia przyznawane są doktorantom specjalizującym się w naukach humanistycznych oraz byłym stypendystom programu Stypendia Pomostowe (dowolnej dziedziny naukowej)
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Stypendia doktoranckie w Nowej Zelandii (PL0010000522)
Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii
Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie 15-07-2016
Stypendia Fulbrighta dla obywateli UE w USA (PL0010000488)
Dofinansowanie dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Stypendia Fundacji Konrada Adenauera (PL0010000006)
Stypendia dla absolwentów i doktorantów planujących naukę w Niemczech.
Fundacja Konrada Adenauera Czekamy na nowy termin
Stypendia IED na rok akademicki 2013/14 (PL0010000407)
Konkurs, w którym nagrodami są roczne stypendia zagraniczne (Włochy, Hiszpania, Brazylia) na studia magisterskie w dziedzinach: wzornictwo (design), moda, komunikacja wizualna i zarządzanie.
Europejski Instytut Designu Czekamy na nowy termin
Stypendia Józefa Tischnera (PL0010000202)
Stypendium na projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Czekamy na nowy termin
Stypendia na podróże grupowe do Niemiec (PL0010000022)
Stypendia skierowane do grup studentów z wszystkich kierunków na wizyty na niemieckich uczelniach
DAAD 01-02-2016
Stypendia w Komisji Europejskiej dla tłumaczy (PL0010000523)
Stypendia dla studentów wszystkich dyscyplin przyjętych na studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń ustnych oferowanych przez renomowane uniwersytety lub instytucje kształcenia wyższego.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Tłumaczeń Ustnych Czekamy na nowy termin
Stypendium im. bp. Jana Chrapka (PL0010000345)
Do wygrania indeksy na Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Czekamy na nowy termin
Stypendium z Wyboru (PL0010000246)
W ramach programu każdy student i absolwent może ubiegać się o stypendium w wysokości do 5.000 zł na swoje marzenie - związane z edukacją i rozwojem kariery zawodowej.
Fundacja Absolwent.pl Czekamy na nowy termin
Tempus (PL0010000533)
Program dla organów administracji publicznej, organizacji rządowych i pozarządowych, instytucji szkoleniowych, izb handlowych, przemysłu . Wspiera współpracę (szkolenia, staże, spotkania, wizyty) w dziedzinie szkolnictwa wyższego między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi z UE krajami partnerskimi (Bałkany Zachodnie, Europa Wschodnia, Azja środkowa, Afryka Północna, Bliski Wschód).
Komisja europejska Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
UE - Kanada: współpraca w edukacji i młodzieży (PL0010000499)
Program współpracy między Unia Europejską a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Unijny konkurs dla młodych naukowców (PL0010000538)
Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców to inicjatywa Komisji Europejskiej. Odbywa się zawsze we wrześniu, za każdym razem w innym państwie europejskim.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań Naukowych Czekamy na nowy termin
Uniwersytet letni AEGEE (PL0010000539)
Summer Universities to obozy, na których oprócz zdobywania wiedzy na temat innego kraju, kultury i języka, uczestnicy świetnie się bawią.
AEGEE Europe - Europejskie Forum Studentów Czekamy na nowy termin
Vulcanus - praktyki w Japonii (PL0010000540)
Praktyki przemysłowe w Japonii dla studentów kierunków inżynierskich i nauk ścisłych z państw członkowskich Unii Europejskiej.
DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Czekamy na nowy termin
Warsztaty ONZ „Model UN” (PL0010000541)
Departament Informacji Publicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDPI) organizuje warsztaty poświęcone Modelowi Organizacji Narodów Zjednoczonych (MUN)
Organizacja Narodów Zjednoczonych Czekamy na nowy termin
Wsparcie działań na rzecz środowiska akademickiego (PL0010000263)
Granty na konkursy, akcje informacyjne, konferencje, seminaria, warsztaty kierowane do środowiska studenckiego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Czekamy na nowy termin
Wspólne działania polsko-białoruskie (PL0010000210)
Celem programu jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturowych między społeczeństwem polskim i białoruskim
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Współpraca szkół wyższych z Polski i Niemiec (PL0010000096)
Dotacje na projekty dwustronne pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi.
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki 15-10-2016
Współpraca UE, Afryka, Karaiby, Pacyfik w szkolnictwie wyższym (PL0010000500)
Dofinansowanie dla projektów wspierających struktury i efektywność edukacji akademickiej w krajach regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz mobilność i współpracę akademicką UE-AKP
EuropeAid Czekamy na nowy termin
Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia (ICI ECP) (PL0010000406)
ICI ECP ma na celu lepsze poznanie się obywateli UE i obywateli Australii, Japonii i Korei oraz poprawę zasobów ludzkich w tych państwach.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Wymiany studentów uczelni technicznych (PL0010000405)
Program umożliwia studentom uczelni technicznych zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wymian Studentów Uczelni Technicznych Stały nabór
„Grand Tour – poznaj samego siebie!” (PL0010000556)
6-dniowy warsztat rozwojowy dla 12 studentów uczelni należących do Santander Universidades, wybranych w drodze 2-etapowego konkursu.
Bank Zachodni WBK – Santander Universidades Czekamy na nowy termin