Granty – praca z młodzieżą

– nowy program – aktualizacja opis bazy 14 grantów
GrantSortuj malejąco Fundator Deadline
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (PL0010000304)
Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Europass (PL0010000384)
Europass to pięć przejrzystych dokumentów, dzięki którym można zaprezentować swoje osiągnięcia w sposób zrozumiały dla przyszłego pracodawcy.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Stały nabór
Granty Międzynarodowej Fundacji Młodzieży (PL0010000503)
Fundacja wspiera programy mające na celu dostarczanie szerokiej gamy usług i wsparcia w dziedzinach takich jak: szkolenie zawodowe, edukacja prozdrowotna, rekreacja, tolerancja kulturowa, świadomość ekologiczna, budowanie postaw przywódczych, rozwiązywanie konfliktów oraz umiejętność podejmowania decyzji.
Międzynarodowa Fundacja Młodzieży Stały nabór
Granty młodzieżowe Fundacji Azja-Europa (PL0010000399)
Program wspierający współpracę liderów młodzieżowych (młodych parlamentarzystów, wolontariuszy) i młodzieży z Azji i Europy
Fundacja Azja-Europa Czekamy na nowy termin
Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe (PL0010000385)
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016
Gwarancje dla młodzieży – konkurs centralny (PL0010000568)
Program realizowany w ramach PO WER 2014–20: dofinansowanie projektów, których celem jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (działanie 1.3 Osi Priorytetowej I – Osoby Młode na Rynku Pracy)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PL0010000219)
Roczny program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Młodzieżowa Stolica Europy 2018 (PL0010000392)
Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2018 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę organizuje młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturowym, socjologicznym, politycznym i ekonomicznym.
Europejskie Forum Młodzieży Czekamy na nowy termin
Praktyki Banku Światowego (PL0010000489)
Długoterminowy program praktyk Banku Światowego przeznaczony dla młodych ludzi, którzy pasjonują się tematyką światowego rozwoju i mają zadatki na przyszłych światowych liderów.
Bank Światowy Czekamy na nowy termin
Program Euro-Med Młodzież (PL0010000487)
Program Euro-Med promuje mobilność i wzajemne zrozumienie młodych ludzi z UE i 9 państw śródziemnomorskich. Wspiera wymiany młodzieży, wolontariat, seminaria, wizyty, szkolenia i inne działania prowadzone w ramach edukacji nieformalnej i kształcenia międzykulturowego.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Stypendia dla liderów społecznych (PL0010000547)
Stypendia dla młodych, wyróżniających się liderów, którzy poprzez swoje projekty inicjują zmiany społeczne i budują więzi młodzieży ze społecznością lokalną lub kierują działaniami grupy młodych ludzi na rzecz ochrony i promocji praw dzieci.
Międzynarodowa Fundacja Młodzieży - YoutActionNet Czekamy na nowy termin
Szkolenia pracowników młodzieżowych (PL0010000530)
Szkolenia dla pracowników młodzieżowych organizowane przez Komisję Europejskiej i Radę Europy w ramach Programu Partnerstwo.
Rada Europy/ Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Szkolenia w Europejskich Centrach Młodzieży (PL0010000428)
Program szkoleniowy dla osób zaangażowanych w działalność młodzieżową. Promuje udział młodzieży w życiu publicznym na szczeblu europejskim. Podnosi jakość międzykulturowych działań młodzieżowych.
Rada Europy - Dyrekcja ds. Młodzieży i Sportu Stały nabór
Wsparcie EYC dla międzynarodowych działań młodzieży (PL0010000426)
Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają pozarządowym organizacjom młodzieżowych, sieciom i innym strukturom zaangażowanym w pracę z młodzieżą przeprowadzanie sesji studyjnych lub innowacyjnych, międzynarodowych lub wielostronnych projektów edukacyjnych
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016