Granty – aktywne obywatelstwo

– nowy program – aktualizacja opis bazy 43 grantów
GrantSortuj malejąco Fundator Deadline
Discover e-volunteering (PL0010000082)
Konkurs grantowy organizowany przez Fundację Dobra Sieć i Fundację Orange, mający na celu promowanie projektów społecznych realizowanych w internecie.
Fundacja Dobra Sieć i Fundacja Orange Czekamy na nowy termin
Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta (PL0010000224)
Dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska.
Fundacja Charlesa Stewarta Motta Stały nabór
Dzień.de – der-tag.pl (PL0010000047)
Program wspierający współpracę młodzieży z Polski i Niemiec. Temat przewodni programu w 2015 r. to „Perspektywy zawodowe”
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Czekamy na nowy termin
eContentplus (PL0010000377)
Program mający na celu zwiększenie dostępności, przydatności i wykorzystania treści cyfrowych w Europie, ułatwienie powstawania i rozpowszechniania informacji będących w interesie publicznym na poziomie Wspólnoty.
Komisja Europejska -Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Jean Monnet – Granty na projekty (PL0010000286)
Granty na wsparcie przedsięwzięć służących uatrakcyjnieniu nauczania o Unii Europejskiej na różnych etapach edukacji
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Europa dla obywateli (2014–2020) (PL0010000382)
Program „Europa dla Obywateli” stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych 01-03-2016
Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego (PL0010000388)
Konkurs dla młodzieży poświęcony wydarzeniom w UE, integracji i kwestiom dotyczącym tożsamości europejskiej.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne 25-01-2016
Europejski Parlament Młodzieży (PL0010000395)
promuje europejski wymiar w edukacji i umożliwia uczniom szkół średnich uczestniczenie w działaniach międzynarodowych
Europejski Parlament Młodzieży Stały nabór
Football People – małe granty na walkę z dyskryminacją (PL0010000274)
Akcja Football People umożliwia realizację działań podejmowanych na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi. Małe granty na działania przyznawane są przez sieć FARE
Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PL0010000097)
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera projekty w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Fundusz Wyszehradzki - Standardowe Granty (PL0010000109)
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną.
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 15-03-2016
Fundusz Wyszehradzki – Strategiczne Granty (PL0010000231)
Celem programu jest wspieranie długoterminowych projektów instytucji ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Czekamy na nowy termin
Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe (PL0010000385)
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016
Granty PE na projekty informacyjne (PL0010000400)
Wsparcie dla projektów informacyjnych, których celem będzie zwiększenie znajomości Parlamentu Europejskiego; jego roli i sposobu działania.
Parlament Europejski Czekamy na nowy termin
Granty podróżne (PL0010000450)
Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa wspiera odpowiedzialnych i politycznie uświadomionych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do wsparcia procesów integracji europejskiej. Funduje nagrodę i stypendia podróżne.
Europejski Parlament Młodzieży 01-03-2016
IKEA FAMILY: Na rodzinę można liczyć (PL0010000572)
Program stypendiów dla młodzieży z niezamożnych rodzin, zaangażowanej społecznie: w projekty charytatywne, proekologiczne oraz kulturalne.
IKEA FAMILY Czekamy na nowy termin
Inicjatywy obywatelskie dla środowiska (PL0010000558)
Program wspiera lokalne projekty, których celem jest rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska i angażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czekamy na nowy termin
Kierunek: Wschód (PL0010000140)
Konkurs na wydarzenie popularyzujące wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej oraz o współpracy międzynarodowej
Fundacja Edukacja dla Demokracji Czekamy na nowy termin
Kluby Sportowe Orange (PL0010000565)
Program promuje i wspiera uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w podejmowaniu aktywności fizycznej w ramach różnorodnych dyscyplin
Orange Polska SA Czekamy na nowy termin
Konkurs grantowy „To dla mnie ważne” (PL0010000315)
Konkurs grantowy na realizację lokalnych inicjatyw społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży
Fundacja Aviva Czekamy na nowy termin
Konkurs PSG „Bezpiecznie TU i TAM” (PL0010000569)
Granty dla organizacji pozarządowych na realizację najlepszych projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Polska Spółka Gazownictwa Czekamy na nowy termin
Konkurs „Teraz Polska Promocja” na najciekawsze prace magisterskie (PL0010000146)
Nagrody pieniężne, publikacje, praktyki i staże czekają na autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Czekamy na nowy termin
Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PL0010000219)
Roczny program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Małe granty dla Polonii – wzmacnianie kontaktów z Polską (PL0010000309)
Program dofinansowuje polskie organizacje pozarządowe, które realizują projekty wzmacniające więzi i kontakty Polonii z Polską.
Stowrzyszenie Odra–Niemen Czekamy na nowy termin
Międzynarodowa Szkoła letnia w USA (PL0010000561)
Tygodniowa Szkoła Letnia dla młodych ludzi z całego świata, organizowana przez Sojusz Cywilizacji ONZ (UNAOC) we współpracy z Education First.
United Nations Alliance of Civilizations Czekamy na nowy termin
Morze słów – konkurs literacki (PL0010000437)
Międzynarodowy konkurs literacki skierowany do młodych ludzi między 18 a 30 rokiem życia, obywateli 42 krajów Europy i Basenu Morza Śródziemnego.
Fundacja Anny Lindh Czekamy na nowy termin
Młodzieżowa Stolica Europy 2018 (PL0010000392)
Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2018 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę organizuje młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturowym, socjologicznym, politycznym i ekonomicznym.
Europejskie Forum Młodzieży Czekamy na nowy termin
Nagroda dla mediów obywatelskich (PL0010000425)
Czwarta edycja Międzynarodowej Nagrody dla Mediów Obywatelskich ma na celu uhonorowanie najlepszych prac w dziedzinie mediów obywatelskich, w dwóch kategoriach: audio i wideo. Konkurs skierowany jest do producentów prywatnych, niekomercyjnych.
Youth4Media 30-09-2016
Nagroda za inicjatywy kulturalne FRDL (PL0010000554)
Nagroda przyznawana jest za zakończone działania kulturalne i przedsięwzięcia o charakterze kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Czekamy na nowy termin
Najlepsze projekty współpracy transgranicznej Europy Wschodniej (PL0010000187)
Konkurs organizowany jest przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej i adresowany do wszystkich podmiotów realizujących projekty o charakterze rozwojowym na obszarze Europy Wschodniej, bez ograniczeń formalno-prawnych.
Urząd Miasta Lublin Czekamy na nowy termin
Obywatele dla Demokracji (PL0010000278)
Projekty z zakresu partycypacji obywatelskiej, nadzoru, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom oraz edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży
Fundacja im. Stefana Batorego Czekamy na nowy termin
Ojczysty – dodaj do ulubionych (PL0010000193)
„Ojczysty – dodaj do ulubionych” to program Narodowego Centrum Kultury wspierający projekty edukacyjno-animacyjne i popularyzujące wiedzę o języku polskim
Narodowe Centrum Kultury Czekamy na nowy termin
Otwarta Szkoła (PL0010000296)
Konkurs na organizację i realizację programu „Otwarta szkoła”, wspierającego najlepsze formy współpracy przedszkoli/szkół z organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania lokalnych inicjatyw społecznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (PL0010000368)
Granty na realizację polsko-ukraińskich projektów dotyczących demokracji lokalnej i niezależnych mediów.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej Czekamy na nowy termin
Polsko-Ukraińska Współpraca Młodzieży (PL0010000216)
Granty na organizację spotkań rówieśników z Polski i Ukrainy w ramach pobytu młodych Ukraińców w Polsce
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Praktyki w Fundacji im. Anny Lindh (PL0010000473)
Płatne praktyki w Fundacji im. Anny Lindh; ich celem jest wsparcie rozwoju krajowych sieci oraz najważniejszych projektów fundacji.
Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh Czekamy na nowy termin
Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej (PL0010000299)
Program wspierający współpracę obywatelską Polski i Węgier w ramach działań organizacji pozarządowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Wsparcie EYC dla międzynarodowych działań młodzieży (PL0010000426)
Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają pozarządowym organizacjom młodzieżowych, sieciom i innym strukturom zaangażowanym w pracę z młodzieżą przeprowadzanie sesji studyjnych lub innowacyjnych, międzynarodowych lub wielostronnych projektów edukacyjnych
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016
Wzór na Unię Europejską (PL0010000544)
Model European Union to szansa dla ponad 150 młodych Europejczyków na wzięcie udziału w symulacji podejmowania decyzji i procedur legislacyjnych w UE. Całe przedsięwzięcie odbywa się w Strasbourgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
BETA - Bringing Europeans Together Association Czekamy na nowy termin
Your Europe, Your Say (PL0010000555)
Program symulacji obrad Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC), w którym udział biorą szkoły gimnazjalne z całej Europy
Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny Czekamy na nowy termin
Zachować pamięć: polsko-niemieckie projekty młodzieżowe (PL0010000308)
Program wspierający polsko-niemieckie i trójstronne projekty młodzieżowe realizowane w miejscach pamięci związanych z nazistowskim terrorem
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Czekamy na nowy termin
„Architekci naszej rzeczywistości” - konkurs grantowy (PL0010000394)
Program dofinansowuje przedsięwzięcia, które przywracają pamięć o znanych-nieznanych bohaterach polskich miast: przedsiębiorcach, naukowcach, społecznikach
Fundacja Banku Zachodniego WBK Czekamy na nowy termin
„Grand Tour – poznaj samego siebie!” (PL0010000556)
6-dniowy warsztat rozwojowy dla 12 studentów uczelni należących do Santander Universidades, wybranych w drodze 2-etapowego konkursu.
Bank Zachodni WBK – Santander Universidades Czekamy na nowy termin