Fundacja Karpacka – Polska

  • ul. Rynek 7
  • 38-500 Sanok

Misją Fundacji Karpackiej – Polska jest wspieranie otwarcia społeczno gospodarczego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego. Fundacja realizuje swoją misję poprzez wdrażanie programów i projektów zmierzających do pobudzenia aktywności społeczno - gospodarczej górskich obszarów województwa podkarpackiego. Fundacja prowadzi także działalność konsultingową zmierzającą do dostarczenia wysokiej jakości usług, związanych z pozyskiwaniem dofinansowania projektów z fundusz strukturalnych.