Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

  • ul. Żelazna 22
  • 25-014 Kielce

Misją Fundacji jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Najważniejszymi celami statutowymi są:
- merytoryczne wsparcie dla samorządu terytorialnego,
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza ruchu organizacji pozarządowych i wszelkich form współpracy pomiędzy tymi organizacjami i grupami obywatelskimi a samorządem terytorialnym,
- wspomaganie polskimi doświadczeniami rozwoju demokracji lokalnej w krajach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.