Stowarzyszenie Jeden Świat, Service Civil International Polska

  • ul. Prusa 16a/13
  • 60-820 Poznań

Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa w Poznaniu od 1994 r. i jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI).
Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz programy edukacyjne. Główne działania:
- międzynarodowy wolontariat krótkoterminowy (tzw. workcampy),
- projekty wolontariatu długoterminowego,
- programy edukacji globalnej,
- warsztaty, szkolenia, pokazy filmów, widowiska narracyjno-muzyczne i inne działania kulturalne,
- publikacje i materiały edukacyjne.

Celami Stowarzyszenia są: rozwijanie działalności wolontariackiej mającej na celu promowanie pokoju i tolerancji, rozwijanie wzajemnego zrozumienia i tolerancji pomiędzy ludźmi z różnych krajów, nacji, kultur i wyznań, udzielanie moralnego i praktycznego poparcia osobom i grupom, które pracują z ludźmi upośledzonymi fizycznie i psychicznie, a także z ludźmi, którzy nie mogą odnaleźć swojego miejsca w społeczeństwie.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

Dostępne granty